Inloopbijeenkomst Kindcentrum Woldwijck2

Voor de zomervakantie heeft het schoolbestuur Ultiem een memo voorgelegd aan de medezeggenschapsraden over de voorkeurslocatie aan de Zuiderkroon voor het toekomstige kindcentrum Woldwijck2. De medezeggenschapsraden van obs Nico Bulderschool en sbo De Zwaaikom hebben zich inmiddels positief uitgesproken over deze voorkeurslocatie. De MR van obs Het Ruimteschip brengt naar verwachting na hun eerstvolgende vergadering een advies uit.
De gemeente Midden-Groningen wil samen met het schoolbestuur graag over het toekomstige kindcentrum in gesprek. Daarom is er op dinsdag 25 september tussen 19:00 en 20:30 uur voor alle geïnteresseerden een inloopbijeenkomst in het Woldwijckcentrum aan de Pleiaden 21 in Hoogezand.
 
Nieuwe kindcentrum
Hoewel gemeente, schoolbestuur en twee van de drie medezeggenschapsraden een voorkeur hebben uitgesproken voor de Zuiderkroon, is het nog niet zeker dat het nieuwe kindcentrum daar ook daadwerkelijk komt. Daarvoor is naast een uitspraak van de derde MR onder andere nog nadere afstemming met de provincie en een bestemmingsplanwijziging nodig. Hoewel we dus nog heel vroeg in het proces zitten, willen we toch nu al graag met geïnteresseerden in gesprek. We willen inventariseren waar de bewoners vragen over hebben en hoe ze het liefst geïnformeerd willen blijven. Ook leggen we uit waarom voor dit kindcentrum voor deze locatie is gekozen.
 
Scholenprogramma
Om in de hele gemeente stevige en toekomstbestendige scholen te krijgen, moet nog een lange reis afgelegd worden. Sommige scholen worden verstevigd en anderen worden nieuw gebouwd. In dit omvangrijke programma is er in een aantal gevallen ook voor gekozen om meerdere scholen in één gebouw onder te brengen. Dat geldt ook voor kindcentrum Woldwijck 2. Voor obs Nico Bulderschool en obs Het Ruimteschip betekent dat dat beide scholen moeten fuseren. Dat is wettelijk verplicht als twee scholen met hetzelfde schoolbestuur in één gebouw komen.
 
Meer informatie
Meer informatie over het scholenprogramma is te vinden op www.midden-groningen.nl/scholenprogramma

Reactie toevoegen