Motie opslag duurzame energie aangenomen

Gisteren is in Provinciale Staten van Groningen op initiatief van GroenLinks een motie aangenomen waarin de provincie, samen met netbeheerders Enexis en Tennet, wordt opgeroepen om meer pilots op te zetten voor de opslag van wind- en zonne-energie. Die opslag is nodig omdat deze vormen van energie alleen worden geproduceerd als er voldoende wind, dan wel zon is. Om op andere momenten toch over elektriciteit te kunnen beschikken is opslag noodzakelijk.

Een aantal grote en kleine bedrijven is al bezig met onderzoek en experimenten om elektriciteit in batterijen op te slaan, of om te zetten naar waterstof, dat wel opgeslagen kan worden. Die waterstof kan weer worden omgezet in elektriciteit als er veel vraag naar elektriciteit is.
Groningen wil koploper worden op het gebied van de Energietransitie en GroenLinks steunt deze ambitie. Daarvoor is nodig dat we veel experimenten opzetten met nieuwe technieken, zoals buurtbatterijen en grootschalige omzetting van duurzame energie in waterstof.

Reactie toevoegen