Voorlopig laatste MiddenGroninger.nl

Al meer dan 30 jaar heeft Drukkerij de Bruin de voor voornamelijk Menterwolmers zo vertrouwde Tussenklappen uitgegeven. De redactie krijgt veel signalen dat inwoners de wekelijkse uitgave missen. Naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018 hebben we ons verspreidingsgebied in 2017 uitgebreid naar de gehele nieuw te vormen gemeente.
Door tegenvallende advertentie-inkomsten en het wegvallen van de gemeentelijke pagina’s waren wij gedwongen onze wekelijke uitgave al om te zetten in een maandelijkse uitgave. De drukkosten en de verspreidingskosten zijn in 2018 ook nog eens sterk gestegen. Nu we ook de maandelijkse uitgave met verlies produceren zijn we genoodzaakt deze voorlopig op te schorten. Wij betreuren het zeer dat wij deze beslissing hebben moeten nemen, maar helaas is het aantal adverteerders de afgelopen jaren teruggelopen en is het drukken en verspreiden daarom te duur geworden. Vele adverterende middenstanders hebben in de loop van de tijd de deur moeten sluiten. En natuurlijk is er het tijdperk van de digitalisering.
De redactie bedankt alle adverteerders van nu en vroeger die het uitgeven van onze krant hebben mogelijk gemaakt. En natuurlijk een ieder die ertoe bijgedragen heeft dat wij de krant iedere keer weer gevuld kregen met nieuws uit de dorpen.

Reactie toevoegen