Anders met afval

Muntendam - Midden-Groningen is een feit, toch bestaan er op dit moment nog verschillen tussen de oude gemeenten. Zo gaat men bijvoorbeeld anders om met de inzameling en scheiding van het afval. De gemeente wil dit op één lijn brengen, niet alleen de manier van inzameling en scheiding, maar wat doet het met de tarieven? Gaan we meer betalen of kan er door efficiënter te werken op de kosten bespaard worden? Wat moet er worden gescheiden en kan hergebruikt worden? Is er op het punt van logistiek wellicht mogelijk, door routes te koppelen of anders in te delen, kosten te drukken?

De gemeente vindt het belangrijk te weten of de inwoners van Midden-Groningen hier ideeën over hebben. Een groep van 2000 inwoners worden door de gemeente persoonlijk benaderd door middel van een vragenlijst hun mening te geven.
De DRM is benaderd en gevraagd mee te werken, om de mening van de inwoners van Muntendam te verwoorden. Willen we de wensen en ideeën van de inwoners op een juiste manier verwoorden moeten we weten hoe men er over denkt. Graag willen we met u in gesprek over dit onderwerp en nodigen u uit op dinsdag 29 mei a.s. in de Menterne. De bijeenkomst begint om 19.00 uur. Van de zijde van de gemeente is de projectleider deze avond aanwezig.

Reactie toevoegen