Zienswijze Project N33 Midden

De gemeente Midden-Groningen heeft de afgelopen weken de diverse informatieavonden voor bewoners bijgewoond over de verdubbeling van de N33 en is in overleg geweest met diverse dorpen, verenigingen van dorpsbelangen en (recreatie)ondernemers. Rijkswaterstaat en provincie Groningen werken namelijk gezamenlijk aan de voorbereiding en realisatie van de verdubbeling van de N33 vanaf knooppunt Zuidbroek tot aan Appingedam. Dit tracé loopt grotendeels over grondgebied van Midden-Groningen. Het voorgestelde tracé van de verdubbeling is op 16 februari gepubliceerd. Tot en met 16 maart hebben inwoners, bedrijven en gemeenten de gelegenheid een zienswijze aan te leveren op deze plannen. Daarna wordt door RWS en provincie eind maart, begin april het definitieve voorkeursalternatief bekend gemaakt. Later in het voorjaar volgt stemming in Provinciale Staten. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt en volgen nog diverse onderzoeken. De realisatie van de weg staat gepland voor 2021-2023. Via de zienswijze maakt de gemeente Midden-Groningen gebruik van de mogelijkheid om te reageren op het plan en op punten die wij graag veranderd willen hebben.

Reactie toevoegen