Samenwerking gemeente en bewoners Overschild

Schildwolde - Inzet van Winy Maas van architectenbureau MVRDV en een architectenpoule
Midden-Groningen wil inwoners van Overschild op alle aspecten van de noodzakelijke versterking als gevolg van de gaswinning zoveel mogelijk ondersteunen. Het is voor de inwoners en voor de gemeente belangrijk dat de komende versterkingsopgave meer is dan het fysiek versterken of herbouwen van de woningen. Het gaat ook om de toekomst van het dorp en haar inwoners. Daarbij vindt de gemeente dat de bewoners zelf het beste kunnen oordelen over deze toekomst. De gemeente wil de bewoners zowel op collectief als individueel niveau ondersteunen. Daarvoor wordt stedebouwkundige en landschapsarchitect  Winy Maas van bureau MVRDV en een poule van architecten ingezet.
De impact van de aardbevingen in Overschild is enorm, een grote versterkingsopgave is begonnen. Deze opgave is alleen tot een aanvaardbaar einde te brengen wanneer de bewoners en de gemeente elkaar goed weten te vinden en kansen en problemen bespreekbaar maken en samen een oplossing proberen te vinden.
Voor de dorpsvisie van Overschild is besloten om de hulp in te roepen van een gerenommeerde stedenbouwkundige en landschapsarchitect Winy Maas van het architectenbureau MVRDV. Hij gaat met de bewoners een aantal workshops doen en gezamenlijk een ontwerpvisie voor de toekomst van het dorp maken. In deze visie is aandacht voor:
- enerzijds de huidige kwaliteiten van het dorp, uitstraling en karakteristieke gebouwen en
- anderzijds toekomstige kansen, zoals energiemaatregelen en leefbaarheid en
- de individuele plannen, zowel versterking als herbouw.
Uiteindelijk ontstaat er een vernieuwd dorp Overschild dat klaar is voor de toekomst.
 
De ontwerpvisie moet uiteindelijk leiden tot een dorpsvernieuwingsplan waarin een directe relatie wordt gelegd met de verschillende individuele plannen per woning. Dit hele proces is een intensief traject waarbij het individuele belang en het collectieve belang samen op gaan. 
 
Veel keuzes komen neer op de individuele inwoners van Overschild. De gemeente wil de bewoners meehelpen in hun keuzes door een poule van architecten beschikbaar te stellen om de ontwerpvisie van Overschild te vertalen in de individuele ontwerpen voor de te versterken of her te bouwen woningen. Deze poule met jonge talentvolle architecten uit het gebied wordt de komende maanden samengesteld in overleg met de bewoners.

Reactie toevoegen