Kronkel

Zo, de verkiezingen zijn achter de rug. Iets meer dan 35% van de stemgerechtigde inwoners van de nieuwe gemeente hebben hun stem uitgebracht. Zoals bij elke verkiezing waren er blije en teleurgestelde gezichten toen de verkiezingsuitslagen werden gepresen- teerd. Maar niemand had het over de zeer lage opkomst. Is er nog wel sprake van een democratische legitimatie als je als gemeenteraad ruim minder dan de helft van de stemmen krijgt? En wat ga je er aan doen om de betrokkenheid van de inwoners bij de nieuwe gemeente te bevorderen? Er ligt hier naar mijn idee een forse taak voor het gemeentebestuur. Duidelijk is wel dat de gemeente niet meer gelijk is aan gemeenschap. Een inwoner van Overschild voelt zich niet verbonden met een inwoner van Muntendam omdat ze toevallig in dezelfde gemeente wonen. Elk dorp zal zich inzetten voor de eigen dorpsgemeenschap en wie weet hoe de hazen lopen zal daar het best in slagen. En zo krijg je het merkwaardige gevolg, dat het geheel minder is dan de som der delen.