Er zit toekomst in Midden- Groningen!

Om de nieuwe gemeente Midden-Groningen wind in de zeilen te geven organiseert D66 Midden-Groningen zijn derde kennisrotonde met het thema ‘Er zit Toekomst in Midden- Groningen’. De D66-kennisrotondes zijn er voor doeners, denkers, doorpakkers en twijfelaars.
Op 16 november om 20.00 uur gaan we In de Praktijkschool van het dr. Aletta Jacobs College, Van Heemskerckstraat 119a in Hoogezand in gesprek met inwoners, vertegenwoordigers van onderwijs, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. De avond is een mix van ronde tafel gesprekken en inspireerde sprekers. Van buiten de gemeente zijn Antje Diertens, D66 Tweede Kamer lid en Fleur Gräper, D66 gedeputeerde Provincie Groningen, uitgenodigd. Zij zullen zich toespitsen op de kansen die er zijn voor jonge mensen die in de nieuwe gemeente modern beroepsonderwijs moeten krijgen. De sprekers uit de eigen gemeente zullen spreken over hoé dit moderne beroepsonderwijs er volgens hen moet uitzien. Op interactieve wijze zullen we kennis delen en netwerken, omdat we ervan uit gaan dat we samen meer weten. Na de verkiezingen van
22 november komen er nog een aantal D66-kennisrotondes en ho-pen dan weer samen in gesprek te gaan om Midden-Groningen tot een succes te maken.

Samen zijn wij verantwoordelijk voor de komende generaties die in Midden-Groningen zullen wonen , zij rekenen op ons om Midden-Groningen kansrijk te maken.
Praat mee op 16 november!

Reactie toevoegen