Collecte KWF

De jaarlijkse collecte van KWF Kankerbestrijding in de eerste week van september 2017 heeft in de gemeente Menterwolde het volgende opgebracht:

Noordbroek € 1.179,34
Zuidbroek € 1.867,10
Muntendam € 1.033,35
Meeden € 1.247,08

Alles opgeteld een bedrag van € 5.326,87
Er is in alle 4 dorpen nog ruimte voor meerdere collectanten. Bent u geïnteresseerd? U kunt contact opnemen met het Servicepunt Vrijwilligers van het KWF, e-mailadres vrijwilligers@kwf.nl

Namens het KWF willen we graag de vele collectanten en alle gulle gevers binnen onze gemeente
hartelijk bedanken.

Reactie toevoegen