Afschriften processen-verbaal Tweede Kamer verkiezingen ter inzage

De burgemeester van de gemeente Menterwolde maakt bekend dat vanaf 16 maart 2017 de afschriften van de processen-verbaal N-10 en N-11 met de uitslagen van de Tweede Kamer verkiezingen ter inzage liggen bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis, Kerkstraat 2 in Muntendam. De terinzagelegging wordt beëindigd zodra over de toelating van de gekozen leden is beslist.

De burgemeester,
R. Munniksma