Dorpsraad op zoek!

De Dorpsraad Muntendam is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Kor Beishuizen, wil het stokje graag overdragen aan een frisse nieuwe wind. 
Dorpsraad op zoek!
“Ik heb me nu 4 jaar ingezet als voorzitter van de DRM en ik vind dat het tijd wordt mijn taken over te dragen aan een nieuwe kracht.” aldus Kor. “Ik heb met heel veel plezier de rol van voorzitter vervult maar nu is er eens iemand anders aan de beurt.” De nieuwe voorzitter moet natuurlijk woonachtig zijn in Muntendam. “Het is mooi als hij of zij een sterke binding heeft met het dorp. Enige politieke interesse en/of kennis van de gemeentelijke organisatie is handig maar het belangrijkste is dat de nieuwe voorzitter kan sturen en leiding geven en het beste voor heeft met de leefbaarheid in het dorp.” Kor Beishuizen blijft lid van de DRM en zal zeker nog een actieve rol vervullen, uiteraard ook bij het inwerken van de nieuwe voorzitter. De Dorpsraad heeft een vacature uitgeschreven die terug te vinden is op de website www.dorpsraadmun tendam.nl  en www.vrijwilligersgroningen.
nl U kunt uw interesse kenbaar maken via deze kanalen waarna de Dorpsraad graag met u in gesprek gaat!

Reactie toevoegen