Een nieuwe gemeente; een nieuwe krant

In de gemeente Menterwolde wordt al 37 jaar een weekblad verspreid. In 1983 het Muntendammer Handelsblad en op 3 september 1986 kwam er een samenvoeging met de Noord- en Zuidbroekster. Hiermee werd vooruitgelopen op de samenvoeging van de gemeente Muntendam en Oosterbroek. 
De krant ging later verder onder de naam Tussenklappen. 
Woensdag 17 september 1986 werd weekblad Tussen-klappen voor het eerst verspreid in Menterwolde (Muntendam, Zuidbroek, Noordbroek, Meeden en een deel van Tripscompagnie). Dat is nu alweer 30 jaar geleden. Vooruitlopend op de herindeling van de drie gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde op 1 januari 2018 is ons weekblad in de loop van 2016 weer van naam veranderd. Vanaf 15 juni 2016 is Tussenklappen verder gegaan onder een andere naam: weekblad MiddenGroninger - editie Tussenklappen. 
Het weekblad verschijnt iedere woensdag in de gemeente Menterwolde in een oplage van 6.300 exemplaren. Vanaf deze week (13 oktober) is er ook een editie Sappemeer.
Een nieuwe gemeente; een nieuwe krant
Herindeling
De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde fuseren op 1 januari 2018 tot een nieuwe sterke gemeente. Op 26 april 2016 hebben de drie gemeenteraden een nieuwe naam voor de gemeente vastgesteld: Midden-Groningen. De nieuwe gemeente heeft straks meer dan 60.000 inwoners. De toekomstige gemeente Midden-Groningen ligt centraal in de provincie Groningen en langs de A7. Door de regiofunctie en de verbinding met de Randstad en Duitsland heeft de gemeente een ideale ligging voor bedrijven. De gemeente is omringd door prachtige natuurgebieden. Van het natuurgebied bij het Foxholstermeer en het Foxholsterbosch tot het Zuidlaardermeer en van het Schildmeer tot De Heemtuin in Muntendam.

Reactie toevoegen