Genieten van PuraVida per sloep

Leden van het Nut’s departement Noordbroek genoten van het optreden van het Noord Nederlands orkest tijdens PuraVida in de Blauwestad. Een 20-tal leden schepen zich in bij het Havenkwartier waar 5 boten aangemeerd lagen. Ook aan de inwendige mens werd gedacht, de boten waren voorzien van goed gevulde picknickmanden voor de vaartocht en het concert.
Er werd koers gezet naar het woongebied het Riet. Dit woongebied bestaat uit een eilandengroep ten oosten van het Oldambtmeer die aan elkaar verbonden zijn. Vanaf het water zie je heel goed hoe de woningen over gaan in de natuurlijke omgeving. Vervolgens ging de tocht in zuidelijke richting langs de Vlintenberg naar de Kiekendief waarbij voor één boot de brug gedraaid moest worden doordat deze te hoog was. Bij het Havenkwartier weer aangekomen werd koers gezet naar het podium, waar al tientallen boten voor anker lagen. Een geweldige beleving om vanaf het water met een ondergaande zon van een fantastisch optreden te genieten van het Noord Nederlands Orkest. Traditiegetrouw begon het con- cert met het gezamenlijk zingen van het Grönnens Laid, Dit jaar was het thema 
’Tribute to the Stones’ Het orkest werd hierbij ondersteund door de solisten Tim Akkerman, Eric Corton en Tim Knol, die alle drie met energieke optredens het publiek wisten te vermaken. Met een groots vuurwerk werd het openlucht concert afgesloten.

Reactie toevoegen