Dienstverlening

UWV Werkbedrijf
tel. 0900-9294
internet www.werk.nl

De Inspectie SZW
(voorheen: Arbeidsinspectie)
De Inspectie SZW, ook bekend als ‘de Arbeidsinspectie’ valt onder het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en handhaaft onder andere de wetten over veilig en gezond werk (arbeidsomstandigheden).
Postadres: Postbus 90801, 2509 LV  Den Haag
tel. 0800-5151 / +(31)70–3335678 (vanuit het buitenland)
internet www.inspectieszw.nl

MaetisArdyn/ Zorg van de Zaak
Arbodienst
tel. 088-8008585
e-mail info@maetisardyn.nl

internet  www.meatisardyn.nl