Kerken

Protestanse gemeente Muntendam
Kerkgebouw:
Kerkstraat 17, 9649 GM, Muntendam
Route / kaart
Kerkdiensten: iedere zondag om 9.30 uur.
Voorganger: vacant
Koster: mevr. P. Schmaal, Kerkstraat 15, 9649 GM Muntendam
tel. 0598-626291
Scriba: dhr. Roelf Wind, Vennenweg 1, 9651 BP  Meeden
tel. 0598-621263

e-mail scriba@protestansegemeentemuntendam.nl
Verenigingsgebouw Immanuel: Nieuweweg 2, 9649 AE Muntendam

Hervormde gemeente Noordbroek
Kerkgebouw:
Hoofdstraat 129, Noordbroek
Route / kaart
Postadres: Noordersingel 1, 9635 TW Noordbroek
Diensten: De kerkdiensten worden in een gezamenlijk rooster gehouden met de Hervormde kerken in Hellum, Overschild en Schildwolde. Afwisselend is in één van de vier kerkgebouwen dienst. De juiste locatie, datum en tijdstip staan elke week in weekblad MiddenGroninger.nl editie Tussenklappen, op de website en op het mededelingenbord bij de kerk. 
tel. 06-13359925
Rondleidingen:  Elke eerste zaterdag van de maand van april t/m oktober van 13.00-17.00 uur en op Monumentendag tijdens de openingsuren en voor groepen op afspraak.
tel. 06-38678304
e-mail info@kerknoordbroek.nl
internet www.kerknoordbroek.nl
internet  www.woldkerken.nl

Protestantse gemeente Zuidbroek
Postbus 58, 9636 ZG Zuidbroek
Scriba: mevr. R. Sonneveld, tel. 0598-452981
Voorganger: vacant
Kerkgebouw: Petruskerk, Kerkstraat 87, 9636 AB Zuidbroek
Route / kaart
Koster: bij toerbeurt door gemeenteleden
Diensten: Wekelijks, juiste datum en tijdstip worden gepubliceerd in weekblad MiddenGroninger.nl
editie Tussenklappen.

Bezichtinging Petruskerk: J.S. de Boer, tel. 0598-618946 of O. van der Poel, tel. 0598-453039

Kerkhorn: Kerkstraat 85, 9636 AB Zuidbroek
Route / kaart
Beheerder: D. van Kooten, tel. 0598-631648

Bezoekteam contactpersoon: mevr. D. van der Poel-Kragt
tel. 0598-453039
Jeugdraad contactpersoon: dhr. A. Hofstee
tel. 0598-785138


Hervormde Vrouwendienst Noordbroek 
Noordersingel 1, 9635 TW Noordbroek
e-mail  info@kerknoordbroek.nl
internet www.kerknoordbroek.nl

Protestantse gemeente Meeden
Kerkgebouw:
 Kerkstraat 12,9651 AW Meeden

Route / kaart
Postadres: Kerkstraat 10, 9651 AW Meeden

Koster: mevr. B. Bodewits
tel. 0598-624053

Predikant: vacant.
Diensten: Op zondag doorgaans om 11.00 uur (let op aankondiging in
weekblad MiddenGroninger.nl editie Tussenklappen).

e-mail  info@protestantsegemeentemeeden.nl


Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Kerkgebouw: Kerkstraat 19, Zuidbroek
Route / kaart
Postadres: Kerkstraat 19, 9636 AA Zuidbroek
Predikant: ds. Zeilstra
tel. 0598-433628
Scriba: dhr. J. Schoemaker
tel. 0598-327886 
Kerkdiensten: zondag 10.00 en 14.45 uur.

Doopsgezinde gemeente Noordbroek-Sappemeer
Kerkgebouw:
Noorderstraat 53, 9611 AB Sappemeer
internet www.doopsgezind.nl

Route / kaart

Baptisten gemeente Muntendam
Kerkgebouw:
Kerkstraat 120, 9649 GT Muntendam
Elke zondag dienst om 10.00 uur.
Voorganger: vacant

Secretaris: dhr. J.Karst,
Duurkenakker 18, 9651 DA Meeden
tel. 0598-616935
e-mail: secretariaat@baptistenmuntendam.nl
koster: dhr. S. Staal
Kerkstraat 118, 9649 GT Muntendam
tel. 0598-453046
e-mail koster@baptistenmuntendam.nl

Parochie Heilige Norbertus
Geloofgemeenschap Maria ten Hemel Opneming
Kerkgebouw:
Boven Oosterdiep 79, 9641 JN Veendam
Route / kaart
Pastor: W.J.J. Buit
tel 0598- 470712
Parochiecentrum open: di t/m vr van 9.30-11.00 uur.
tel. 0598-630418
internet www.heiligenorbertusparochie.nl

Parochie Heilige Norbertus
Geloofgemeenschap Martinus-Willibrordus
Kerkgebouw: Noorderstraat 154, 9611 AP Sappemeer
Route / kaart
Pastoor: L.R. van der Wal
tel. 0598-851861

Parochiecentrum open wo/vr van 9.30-11.30 uur.
tel. 0598-392492
internet www.heiligenorbertusparochie.nl

Levensbeschouwelijke instelling
Humanistisch Verbond 
Contactpersoon Menterwolde: mw. Louise S.J. den Besten-den Burger,
Noorderstraat 4, 9635 TG Noordbroek
tel. 0598-452075
Nadere informatie over humanistische hulp- en dienstverlening (uitvaartbegeleiding, ziekenbezoek).

Humanistisch Centrum
W.A. Scholtenstraat 2, 9712 KW Groningen
tel. 050-3128750
Route / kaart

Religieuze instelling
Nederlands Bijbelgenootschap, afd. Muntendam
Info: dhr. R.B. Poelma
Soetan Sjahrirweg 10, 9649 BJ Muntendam,
tel. 0598-625110 of 06-18306950
e-mail  r.poelma@ziggo.nl

Hulp Vervolgde Christenen
Stichting HVC 
Dorpsweg 85, 4221 LJ  Hoogblokland 
tel. 0183-563628
e-mail info@stichtinghvc.nl
internet www.stichtinghvc.nl
Voor hulp aan vervolgde en noodlijdende christenen in alle delen van de wereld.