Uitvaartver. Veendam-Winschoten

UITNODIGING voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING van de Onderlinge Uitvaartvereniging ‘ Veendam-Winschoten en Omstreken’ U.A. te houden op dinsdag 21 mei 2019 om 20.00 uur in de aula van Uitvaartcentrum Buitenwoelhof B.V., Langeleegte 54 te Veendam.

AGENDA.
• Opening.
• Notulen algemene ledenvergadering 29 mei 2018.
• Jaarrekening 2018/decharge verlenen.
• Bestuursverslag 2018.
• Leden aangelegenheden.
• Rondvraag.
• Gastspreker: Bert Smit over de grafhistorie en overige wetenswaardigheden van de oude begraafplaats te Winschoten.
• Sluiting.
De verslagen en de financiële bescheiden liggen op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur, vanaf 6 mei 2019, ter inzage op het kantoor van de vereniging.

Adres: J.D. van der Veenstraat 9a te Winschoten.
Voor informatie zie ook de website: www.mekander-uitvaart.nl

Datum: 
dinsdag, 21. mei 2019 - 20:00