Nederlandse Taalvrijwilligers

Voor het Taalhuis in Muntendam zoeken wij Taalvrijwilligers die het leuk vinden mensen te helpen bij het verbeteren van hun Nederlandse taal. Het gaat om helpen van zowel autochtone als allochtone Nederlanders. Zo kun je iemand door hulp bij het Nederlands leren beter sollicitatiebrieven te schrijven of beter wegwijs te worden op het internet. Je krijgt een training van de coördinator Taalhuis van het Noorderpoort en kunt daarna aan de slag in het MAC Muntendam maar ook in je eigen woonplaats. Taal is voor iedereen belangrijk, dus meld je aan!

Heeft u belangstelling voor dit vrijwilligerswerk meldt je dan aan bij de Vrijwilligerscentrale via www.vrijwilligersgroningen.nl of neem telefonisch contact op met Hanita Beumkes via 0598-729393