Veilig op Wegles

De leerlingen van groep 7 en groep 8  van OBS Burgemeester Verkruisen hebben woensdag 26 oktober de Veilig op Wegles gekregen.

Veilig op Wegles

Waar kinderen en grote voertuigen elkaar ontmoeten, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Daarom is voorlichting letterlijk van levensbelang, met name aan de meest kwetsbare verkeersdeelnemers: kinderen. Om kinderen bewust te maken van de mogelijke gevaren van het verkeer hebben Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Veilig Verkeer Nederland (VVN) een les ontwikkeld waarin leerlingen van groep 7 en groep 8 van het basisonderwijs kennismaken met vrachtauto’s.
Het dodehoekproject ’Veilig op Weg’ bestaat uit een theorie- en een praktijkles. De theorieles wordt gegeven aan de hand van een online film in de klas. Daarna gaan de leerlingen naar buiten waar de Veilig op Weg vrachtauto klaar staat voor de praktijkles. Achter het stuur van een vrachtauto besef je pas hoe belangrijk het is om als fietser uit de dode hoek te blijven.  De twee vuistregels ‘blijf rechts en ruim achter een vrachtauto en houd minstens drie meter afstand zijn daarbij heel belangrijk.
Ieder jaar zijn er in het verkeer een aantal ongelukken in de dode hoek te betreuren. Vooral scholieren zijn een kwets-
bare groep in het verkeer.
’Veilig op Weg’ is het grootste dode hoek lesproject in Nederland en uniek in Europa. Jaarlijks worden door TLN, VVN en alle Veilig op Weg partners, zo’n 1500 basisscholen bezocht.

Meer weten? Kijk op: www.veilig-op-weg.nl

Reactie toevoegen