Nieuwe shirts

De spelers van ZNC J0 13-1 (de voormalige D1) zijn door Wierenga Schilderwerken en Gerard Jonker in nieuwe shirts gestoken.
Nieuwe shirts ZNC J0 13-1
Als dank hiervoor wilden ze, ondanks dat het regende, wel graag even poseren met hun begeleiders en de beide sponsoren. Het team, de sponsorcommissie en het bestuur zijn de sponsoren zeer erkentelijk voor deze geste.

Reactie toevoegen