Volle bak...

Afgelopen maandagavond 19 september was er een informatieavond over de huidige stand van zaken voor de nieuwe toekomst van Zorgcentrum Gockingaheem te Noordbroek. De organisatie was in handen van de Initiatiefgroep Behoud Gockingaheem (IBG). De bijeenkomst werd zeer druk bezocht.
 Informatieavond over  informatieavond
Initiatiefgroep Behoud Gockingaheem (IBG)
De Initiatiefgroep Behoud Gockingaheem pleit voor een woonvorm met een veilige en beschermde woonplek voor kwetsbare inwoners van Noordbroek en omstreken. Met een laagdrempelig en betaalbaar zorgaanbod. Kortom een woonplek voor mensen die het leven niet meer zelf kunnen organiseren. Wat is er mooier dan te wonen met mensen waarmee je je hele leven al als dorpsgenoot bent opgetrokken. Voorkoming eenzaamheid bevordert kwaliteit van leven en welzijn. De doelgroepen waarop zij zich richt zijn: ouderen, jongeren en al diegenen die al of niet tijdelijk ondersteuning en/of zorg nodig hebben. Hierbij horen mensen die (nog) zelfstandig kunnen wonen en mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen.
 
Ongeveer 150 personen waren maandagavond naar MFC Noordsuythoeve in Noordbroek gekomen en de beheerder bleef maar stoelen aanslepen. Wat een geweldige opkomst! Het geeft wel aan dat veel mensen zich erbij betrokken voelen. Ze maken zich zorgen...
 
Janneke Plat (vrijwilliger Gockingaheem) vertelt, dat er vanaf 24 februari jl. een hoop onrust is. “Gockingaheem gaat sluiten” -dat maakte Zonnehuisgroep Noord eind februari bekend-, een handtekeningactie wordt opgezet, vrijwilligers uit alle omliggende dorpen melden zich aan en helpen mee. De pers komt erbij, Gockingaheem moet blijven! Er komt een initiatiefgroep (IBG) en een plan... Dick Huisman van IBG laat weten, dat er heel veel gesprekken zijn gevoerd met allerlei instanties, maar... het basisgebouw blijft behouden, met een andere invulling. Woonzorg Nederland neemt met ingang van 1 januari 2017 de verhuur en het beheer van Zonnehuis Gockingaheem over. Edzard Akkerman, bewonersconsulent van Woonzorg Nederland is het aanspreekpunt voor alle bewoners. “Een vertrouwde woonomgeving is heel belangrijk voor mensen. De vergrijzing neemt toe en mensen vereenzamen. Iedereen is welkom in Gockingaheem.”
 
De woningen
“Gockingaheem bestaat uit 36 aanleunwoningen: kale huur €485,86 en €47,- servicekosten per maand. De huurtoeslag moet nog verrekend worden en is afhankelijk van leeftijd en inkomen. De 52 verzorgingshuisplaatsen in Gockingaheem gaan ongeveer €400,- per maand kosten (huurtoeslag moet nog verrekend worden) en de servicekosten bedragen hier ongeveer € 150,-”, aldus Edzard Akkerman. “Dit is incl. gas, water en licht.”
 
Uitgangspunt
Het uitgangspunt is om er alles aan te doen dat de mensen die er nu wonen er ook kunnen blijven wonen. Mensen met een AOW moeten dit ook gewoon kunnen betalen. “We moeten alles op alles zetten dat het betaalbaar is voor iedereen.”
 
Dorpszorg coöperatie
De IBG wil een dorpszorg coöperatie oprichten, omdat ze zich beseft dat in de huidige tijd instandhouding van een complex als Gockingaheem ook veel inzet vraagt van de dorpsbewoners zelf.
 
Nog te nemen stappen
“We zijn er nog niet.” Er moeten nog gesprekken gevoerd worden met een zorgkantoor, oprichting coöperatie t.b.v. regelen informele zorg, een zorgpartij zoeken en in overleg met Woonzorg Nederland nieuwe huurders zoeken.
 
Janneke Plat houdt nog een warm pleidooi voor werving van vrijwilligers; Gockingaheem kan niet zonder vrijwilligers: “Mensen meld u aan; Je krijgt er geen cent voor, maar je krijgt er een heleboel liefde voor terug!” Dick Huisman besluit nog met de woorden: “Geweldig dat jullie in zo’n grote getale zijn gekomen. Dit is de kracht van Noordbroek; de men-sen kennen elkaar en kunnen op elkaar bouwen. Ik ben trots op Noordbroek!”

Reactie toevoegen