Nieuwe Toekomst Gockingaheem

Informatiebijeenkomst op 19 september a.s. De organisatie van de bijeenkomst in het MFC te Noordbroek is in handen van de Initiatiefgroep Behoud Gockingaheem, afgekort IBG. Aanleiding voor de bijeenkomst is om de inwoners van Noordbroek en omliggende dorpen, betrokken familieleden, vrijwilligers, gemeenteraadsleden en andere belanghebbenden te informeren over de huidige stand van zaken, van de “Nieuwe Toekomst van Zorgcentrum Gockingaheem”, zoals de mensen achter de IBG dat graag noemen. 
Nieuwe Toekomst Gockingaheem Noordbroek

De initiatiefgroep is in maart van dit jaar gevormd. De aanleiding was de voorgenomen sluiting van Gockingaheem door de Zonnehuisgroep Noord. Dit gaf veel onrust in het dorp omdat de ouderen uit Noordbroek graag in het dorp willen blijven. Vanuit de bewoners van Gockingaheem is er destijds direct een zeer succesvolle handtekeningenactie opgezet. Dit eerste verzet leidde al snel tot een koerswijziging want medio juni heeft Woonzorg Nederland, eigenaar van het gebouw, bekend gemaakt dat het wooncentrum voor het dorp behouden blijft, maar dan wel met een andere invulling. 
De IBG heeft de afgelopen maanden ontzettend veel werk verzet. Er is keihard gewerkt zegt Janneke Plat, woordvoerder van de IBG, en er zijn diverse gesprekken gevoerd met gemeente, Zonnehuisgroep Noord, Woonzorg Nederland, huisartsen en tal van andere belanghebbenden. Dit was nodig om een haalbare en toekomstbestendige visie op te kunnen stellen. De IBG heeft zich verdiept in de huidige ouderenzorg en wat daar in de toekomst nog van over is zonder dat wij een signaal afgeven dat we geen genoegen nemen met halve zorg want dat is geen zorg. De IBG laat zich graag leiden door uitspraken en zienswijzen van hoogleraar ouderengeneeskunde aan het UMCG Joris Slaets. Slaets zegt bijv. “Laten we toch niet door-schieten in ‘zo lang mogelijk thuis. Er zijn mensen voor wie de geborgenheid, veiligheid en kleine gemeenschappen in een woonzorgcentrum veel beter zijn dan zo lang mogelijk tussen de eigen bakstenen te blijven zitten.” Het woonzorgcentrum, de omgeving, de houding van het personeel: alles moet gericht zijn op maximale keuze- en bewegingsvrijheid. Mensen moeten individueel de vraag krijgen wat ze willen eten en drinken en hoe ze hun dag willen doorbrengen. Die keuzevrijheid, net als thuis, vereist een fysieke omgeving waarin dat kan. 
Thuis als een plek waar mensen zich thuis voelen, maximaal de persoon kunnen zijn die ze graag willen (of kunnen) zijn en waar ze het gevoel hebben bij een gemeenschap te horen. Dat hoeft dus niet altijd hun ‘oorspronkelijke’ huis te zijn en ook geen instituut geïsoleerd van de samenleving. Lever maatwerk in dorpen en stadsdelen. Laten we leren waar we kunnen: koester en ondersteun de informele zorg en verklaar eigen huis en haard niet bij voorbaat heilig.” 
De zienswijzen van Slaets gebruiken we graag om invulling te geven aan de wens om van Gockingaheem zo’n woonzorglocatie te maken waar 24-uurszorg mogelijk blijft en dat aansluit bij de veranderingen in de zorg en de wensen van de plattelandsbevolking. Niet kijken dus naar leeftijd, maar naar welbevinden en behoefte. Ook Woonzorg Nederland zal op de informatiebijeenkomst aanwezig zijn en de aanwezigen een inkijkje geven in hun plannen om in Gockingaheem “scheiden van wonen en zorg” vorm te geven en daarbij tevens invulling te geven aan de wensen van de IBG. Woonzorg Nederland biedt passende woonruimte en heeft daarbij speciale aandacht voor mensen met een smalle beurs. Woonzorg Nederland is ervan doordrongen dat we de toekomst van Gockingaheem alleen door een goede samenwerking veilig kunnen stellen. Zoals al gezegd zal de informatiebijeenkomst op maandagavond 19 september in het MFC in Noordbroek plaatsvinden. De IBG wil iedereen graag uitnodigen om niet alleen informatie te geven maar is ook geïnteresseerd in uw ideeën om Gockingaheem voor Noordbroek te behouden en een nieuwe toekomst te geven. 

Reactie toevoegen