Wandelen over de Jilts Dijksheide

De wandeling wordt gehouden op donderdag 8 september a.s. en wordt georganiseerd door de Ver. Vrienden van de Heemtuin.We vertrekken vanaf de parkeerplaats van De Heemtuin aan de Nieuweweg 127 te Muntendam. De excursie is gratis voor leden, niet leden betalen een kleine bijdrage. Dit heide gebied van zo’n 20 ha is genoemd naar de laatste eigenaar en tevens vervener. Het gebied ligt in het Westerkwartier nabij het buurtschap Trimunt. Het beheer van het heidegebied wordt gedaan door een aantal Schotse hooglanders geassisteerd door landgeiten. De excursie wordt verzorgd door de heer N.Boele, boswachter bij Staatsbosbeheer.

Reactie toevoegen