Steunpunt in uw dorp

Sinds begin dit jaar wordt er door de Dorpsraden druk gewerkt aan een doorstart van de steunpunten.
In Zuidbroek heeft de Dorpsraad samen met de 55+ commissie de handen ineen geslagen en zoeken naar een nieuwe vorm van het steunpunt. “Het Steunpunt is nu tijdelijk gesloten en weg uit de bibliotheek.“ vertelt Andre Lammers van de Dorpsraad Zuidbroek. “We zijn momenteel druk bezig ons te oriënteren op het vervolg en zijn op zoek naar vrijwilligers die ons daarbij willen helpen. Voor iedere nieuwe vrijwilliger geldt een inwerkperiode en iedereen krijgt een spoedcursus “dienstverlening” via de coördinator vrijwilligerswerk bij de gemeente. “Voor alle steunpunten geldt dat we op zoek zijn naar vrijwilligers die willen helpen ze tot een succes te maken. Daarnaast zijn bezoekers zijn natuurlijk van harte welkom tijdens de openingstijden!” 
 
In Muntendam start de Dorpsraad vanaf september met een team vrijwilligers het overleg over de invulling van een Steunpunt in De Menterne, met de bedoeling om op 29 september van start te gaan. Het steunpunt zal zich bij het Leespunt voegen en biedt een gezellige ontmoetingsruimte en waar informatie 
geboden wordt.
 
In Noordbroek en Meeden, ook op een avond geopend 
Vanaf 10 september zijn de steunpunten in Meeden en Noordbroek ook op een avond geopend. Dit om een groter publiek te bereiken. “De eerste keer, 10 september, houden we in Meeden én Noordbroek een gezellige open avond met een hapje en een drankje”, vertelt Berthold Fangmann. “We hopen dat veel mensen eens komen kennismaken!” Heeft u vragen over de ontwikkeling van het steunpunt in uw dorp dan kunt u bellen met Hanita Beumkes tel. 06-33189410.