Ontroering op het oude kerkhof

Houten graftekens werden vroeger veel gebruikt. Minder draagkrachtige families plaatsten deze omdat zij een stenen zerk te duur vonden en toch een geliefd familielid eervol wilden gedenken. Deze houten stèhles ( graftekens) zijn op de oude kerkhoven haast niet meer te vinden. Ze vroegen heel veel onderhoud. Vele zijn dan ook verrot en verdwenen.

Soms staat er nog een verweerde houten plaat, waarvan de tekst niet meer te lezen is of totaal verdwenen is. Op ons oude, monumentale kerkhof in Zuidbroek, naast de prachtige Kruiskerk staan nog enkele houten stèhles. Eén van deze is van de familie Watermulder. De tekst is nog net te lezen. Ook is er nog een ontroerend gedichtje op te lezen. De taalfout versterkt het gevoel van ontroering. 
Vroeg moest hij zijn jonge leven
in het leiden overgeven. 

“Wij als Stichting Behoud Karakteristieke Dorpsgezichten Menterwolde voelen het als onze plicht deze stèhle een ‘nieuw’ leven te geven. In overleg met de St. Land- schapsbeheer Groningen hebben we een plan gemaakt. Op de foto ziet u de oude stèhle en het ‘nieuwe’ hout waaruit het nieuwe grafteken wordt gemaakt. Uit het blok wordt een nieuwe kroonlijst gemaakt. De grafschriften, inclusief het gedichtje zullen we op de ‘nieuwe’ stèhle overbrengen. Het ‘nieuwe’ hout is overigens oud eiken. In het najaar hopen we de klus klaar te hebben. Zoals u wel weet, vraagt de rest van de oude grafzerken en grafmonumenten ook veel onderhoud. Onze groep van vrijwilligers is al jaren bezig oude graven te restaureren en oude grafschriften opnieuw te beletteren. 2 mei begint de groep weer met haar restauratie werk. Wilt u ook een handje helpen, schroom niet eens langs te komen op zaterdagmorgen. Vele handen maken licht werk!”
Everhard ten Wolde, voorzitter St. Behoud Karakteristieke Dorpsgezichten, mede namens Okko van der Poel, rentmeester van de PKN Zuidbroek.

Reactie toevoegen