Midden-Groningen

Schotse hooglanders bij Foxholstermeer

Schotse hooglanders gaan zorgen voor meer variatie in de rietvelden aan het Foxholstermeer-Noord, in de volksmond ‘Het Vuilmeer’. Zonder beheer dreigen deze waardevolle rietvegetaties, leefgebied van onder andere de bevers, otters en veel bijzondere vogels, sterk te verbossen. Door extensieve begrazing met runderen zal er een zeer aantrekkelijk gebied ontstaan, met overgangen tussen gras, ruigte, riet en struweel. Deze overgangen, met tal van kleine milieuverschillen, moet gaan zorgen voor een aantrekkelijk gebied voor planten en dieren, en daarmee voor natuurliefhebbers.
 

Midden-Groningen zet in op veiligheid

Het college van de gemeente Midden-Groningen heeft het Jaarplan Veiligheid Midden-Groningen 2019 vastgesteld. Daarin heeft de gemeente zes speerpunten bepaald waar dit jaar extra op wordt ingezet. Daarvan zijn twee speerpunten nieuw: de aanpak van de problematiek die de komst van het windmolenpark N33 waarschijnlijk met zich mee brengt en de aanpak van cybercrime/gedigitaliseerde criminaliteit.
 
Nieuwe speerpunten

Nieuwe ronde Koopinstrument

Op maandag 25 februari 2019 start Nationaal Coördinator Groningen (NCG) met een nieuwe ronde van het Koopinstrument. Woningeigenaren met een huis in de kern van het aardbevingsgebied kunnen zich dan aanmelden voor het opkopen van hun woning. Aanmelden kan van 25 februari tot en met 24 maart 2019 via het formulier op de website van Nationaal Coördinator Groningen.
 

Café Sid bie de buren 1 maand gesloten

De gemeente Midden-Groningen sluit vrijdag 22 februari 2019 het café Sid bie de buren in Siddeburen voor één maand omdat het café meerdere keren de Drank- en Horecawet heeft overtreden en overlast veroorzaakt. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “Horecaondernemers die hun verantwoordelijkheid nemen als goed gastheer en zich aan de regels houden, hebben mijn steun. Als ondernemers dat niet doen, kunnen ze erop rekenen dat de gemeente maatregelen neemt.”
 
Overtredingen

Subsidieregeling voor ondernemers in Slochteren

In de loop van 2019 zal het college van Midden-Groningen een fonds voor ondernemers in Slochteren oprichten. De aanleiding hiervoor was de verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB) voor bedrijven in de voormalige gemeente Slochteren. Door de herindeling met Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde moesten zij meer gaan betalen. Om aan deze ondernemers tegemoet te komen, is in 2018 budget vrijgemaakt om een fonds in te stellen.
 
Uitwerking

Pagina's