Midden-Groningen

Midden-Groningen

Niet alle raadsleden waren tevreden over de naam voor de toekomstige gemeente HSSM. Deze naam was zoals bekend gekozen door een ruime meerderheid van de bevolking. Zij vinden de naam te nietszeggend. Met uitzondering van KM stemde de raad in met het ‘Kompas voor Midden-Groningen: Samen kom je verder’. Hierin staat het vervolgtraject. Hoogezand-Sappemeer en Slochteren vergaderden een dag later over dit punt. Op 26 april volgt een extra raadsvergadering, waarna niets meer de herindeling in de weg staat.

Colleges stemmen in

De drie colleges van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben het herindelingsadvies Midden-Groningen goedgekeurd. Met dit stuk verklaren de gemeenten formeel samen één nieuwe gemeente te willen vormen. De colleges stellen de raden voor dit herindelingsontwerp op 26 april 2016 vast te stellen. Als de raden dit doen, dan hebben zij formeel de fusie bekrachtigd en is er sprake van een onomkeerbaar besluit.

Fusie GroenLinks

Vooruitlopend op de herindeling van de drie gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben de afzonderlijke afdelingen van GroenLinks besloten de handen ineen te slaan. Tijdens de Algemene Leden Vergadering is maandag 21 maart een nieuw bestuur gekozen. Bovendien zijn er in deze eerste bijeenkomst van de gefuseerde partij diverse opdrachten vastgesteld, waarmee het bestuur aan de slag kan gaan.

Inwoners kiezen Midden-Groningen

Zo gaan we per 1 januari 2018 verder..
Afgelopen dinsdagavond 16 maart opende burgemeester Rein Munniksma een druk bezochte bijeenkomst. Er waren zelfs te weinig stoelen. Op deze avond werd de toekomstige naam van de HSSM gemeenten bekend gemaakt en ook de winnaars van de gehouden fotowedstrijd. Zo’n 16.570 inwoners hebben hun stem uitgebracht op de voor hun favoriete naam voor onze toekomstige gemeente. Opvallend was dat maar liefst 48% van hen stemde op de naam Midden-Groningen. Deze naam werd door de 3 burgemeesters bekendgemaakt.

Midde-Groningen nieuwe naam HSSM-gemeente

Pagina's