Midden-Groningen

Jaarvergadering Humanitas

Wethouder Jan Jakob Boersma geeft zijn visie over de rol van de vrijwilligers van Humanitas in het Sociale Domein van Midden-Groningen in de jaarvergadering van Humanitas. Dinsdag 16 april houdt Humanitas afdeling Midden-Groningen haar jaarlijkse vergadering in De Kern aan de Rembrandtlaan te Hoogezand. Naast de gebruikelijke punten van de vaststelling jaarverslag 2018 en bestuursverkiezing, is er een discussie over hoe vrijwilligers een belangrijke functie kunnen vervullen in het Sociaal Domein. Wethouder Jan Jakob Boersma zal zijn visie daarop geven. 

Bezuinigen voor stevige financiële basis

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben bezuinigingsmaatregelen gepresenteerd om het begrotingstekort op te lossen. “Niets doen is geen optie. Bij ongewijzigd beleid zal het tekort van onze gemeente verder oplopen. We maken de begroting sluitend, en maken ons tegelijkertijd grote zorgen om tekorten in de jeugdzorg. Om dat risico op te kunnen vangen is een grotere reserve nodig dan we nu hebben.”, zegt wethouder Erik Drenth van Financiën.

Startsymposium over ouderenhuisvesting

De Ouderenraad van Midden-Groningen organiseert op donderdagmiddag 18 april een symposium over Ouderenhuisvesting in de NoordSuythoeve te Noordbroek. De Ouderenraad wil met dit symposium aandacht vragen voor het probleem van de ouderenhuisvesting voor het komende decennium. De bevolking van Midden-Groningen vergrijst de komende 10 jaar verder en de ouderen moeten langer thuis blijven wonen. Daarnaast speelt ook het vraagstuk van het energiearm maken van woningen.

Kredietbank breidt samenwerking uit

De Kredietbank Midden-Groningen werkt nu samen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om zo vroeg mogelijk ondersteuning te bieden bij financiële problemen voor inwoners die een uitkering ontvangen van het SVB zoals een AOW-uitkering. De gemeente is al langer bezig met het creëren van een vroegsignaleringsnetwerk voor mensen met problematische schulden. Zo wordt er al samengewerkt met bijvoorbeeld de sociale wijkteams en een aantal woningcorporaties in de gemeente.

Aanpak

Pagina's