Midden-Groningen

Vergadering Ouderenraad Midden-Groningen

Donderdag 20 juni houdt de Ouderenraad Midden-Groningen haar maandelijks overleg in het dorpshuis ‘t Mainschoar in Kolham. In deze vergadering zal wethouder Jan Jakob Boersma van de gemeente Midden-Groningen de leden bijpraten over het WMO-vervoer. In de decembervergadering van 2018 is door de Ouderenraad uitvoerig met de wethouder gesproken over het voornemen dat er toen lag om het ziekenhuisvervoer uit het WMO te halen. Daar het FNV-actie ging voeren over dat voornemen is de discussie toen gestopt en is de gemeente in gesprek gegaan met de FNV en het Publiek Vervoer.

Reactie gemeente op uitspraak windpark N33

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “Met de uitspraak van de Raad van State komt er gelukkig een einde aan een langdurige fase van onzekerheid voor alle betrokkenen en initiatiefnemers over de bouw van het windpark aan de N33 in de provincie Groningen. De gemeente Midden-Groningen heeft gemengde gevoelens bij deze uitspraak. Enerzijds is het goed dat duurzame energie in Nederland een plek krijgt, anderzijds dienen initiatieven niet buiten proportie ten koste te gaan van de individuele belangen van inwoners, de leefbaarheid, de natuur en het landschap.

5e Editie Kerkenpad Oost-Groningen

Al vele eeuwen bezoeken mensen kerken om in contact te komen met het hogere en om tot rust te komen. De wereld mag in de loop van de jaren sterk veranderd zijn, de sfeer binnen de kerkmuren is eigenlijk onveranderd gebleven. Kerken zijn nog steeds een rustpunt, een oase in onze hectische wereld en bovendien zijn het vaak ook architectonische hoogstandjes. Ook Oost-Groningen beschikt over mooi en bijzonder religieus erfgoed, er zijn echt parels van kerken gebouwd!

Ouderenraad wil een volwaardigee HUB

De Ouderenraad van Midden-Groningen heeft in haar vergadering van 16 mei gesproken met wethouder Jaap Borg van de gemeente Midden-Groningen. Een van de gespreksonderwerpen was het station Hoogezand. Het station is als een HUB aangewezen. Een HUB is een knooppunt van openbaar en publiek vervoer. Gezien de staat rond om het station Hoogezand vindt de Ouderenraad dit niet de naam HUB waardig. Het stationsgebouw is een haveloos gebouw zonder voorzieningen.

Pagina's