Midden-Groningen

Vergadering ouderenraad Midden-Groningen

Donderdagmorgen 21 februari houdt de Ouderenraad Midden-Groningen haar maandelijks overleg in het Ufkenshuis in Siddeburen. In de Ouderenraad is afgesproken dat zij een aantal keren per jaar op een andere locatie in de gemeente zal vergaderen. Dit, om ook de oudere inwoners in hun eigen omgeving op te zoeken en met hen mogelijke problemen van de wijk of het dorp te bespreken.

Midden-Groningen huisvest vergunninghouders

De gemeente Midden-Groningen heeft 34 vergunninghouders gehuisvest in de tweede helft van 2018. Dit is een mooi resultaat, echter het is niet voldoende om de taakstelling van 43 vergunninghouders te huisvesten. Het tekort is niet te wijten aan gebrek aan inspanning van de gemeente. Er zijn op dit moment simpelweg te weinig vergunninghouders om te huisvesten. Dit komt omdat minder asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen.

Koffer met herinneringen

In het Alzheimer Café Hoogezand Sappemeer van woensdag 20 februari neemt gastspreker Harry van der Klei u mee naar uw eigen herinneringen en die van anderen. Koffers vol spullen die u misschien zelf ook op zolder heeft of al lang hebt weggegooid. Liedjes die u zelf hebt gezongen en waarvan u de tekst nog steeds kent. Schoolboekjes, foto’s en gebruiksvoorwerpen nemen u mee terug in de tijd.

Woonvisie: verbetering woonkwaliteit

De woonkwaliteit van Midden-Groningen verbeteren, dat is de belangrijkste ambitie van de woonvisie die door het college is vastgesteld. Voor de stedelijke kern van Hoogezand-Sappemeer is een grootschalige herstructurering de grootste opgave voor de komende jaren. Geen van de dorpen van Midden-Groningen gaat ‘op slot’. Door aardbevingsproblematiek en krimp zet het college daar in op dorpsvernieuwing met een belangrijke rol voor bewoners.

Pagina's