Menterwolde

Aangepaste openingstijden Bibliotheken

De bibliotheken in de gemeenten Menterwolde, Pekela en Veendam zijn gesloten op 25, 26 en 31 december en op 1 januari. Daarnaast gelden tijdens de kerstvakantie aangepaste openingstijden in de bibliotheken van Oude Pekela, Meeden, Noordbroek en Zuidbroek. Kijk voor de actuele openingstijden op www.mijneigenbibliotheek.nl/vestigingen.
De medewerkers en vrijwilligers van de Bibliotheek wensen u fijne feestdagen.

Bedrijven Investeringszone (BIZ)

Een motie van de VVD om te komen tot een BIZ is aangehouden. Binnenkort komt er een wet en daarop wordt gewacht. Het betreft hier een gezamenlijke aanpak van ondernemers op bedrijventerreinen m.b.t. o.a. veiligheid, bereikbaarheid en aantrekkelijkheid. Daardoor zullen er minder kosten zijn door gezamenlijke inkoop van diensten van bijv. toezicht, camerabewaking etc. Het gebied word aantrekkelijker is de gedacht, er komen meer bezoekers en meer omzet door o.a. beter bewegwijzering. De gemeente onderzoekt eerst of hier draagkracht voor is.

Decentralisatie zorg

De heer Buffinga van de SP stelde dat er veel klachten uit de samenleving over de afwikkeling van vragen op het gemeentehuis over de WMO, de AWBZ etc. Medewerkers zouden zelf niet het verschil weten tussen PGB en Zin en WMO en AWBZ. Er is één constante volgens hem; een slechte communicatie. Er zou o.a. worden gezegd dat mensen zelf wel wat meer kunnen doen. Wat gaat hieraan gebeuren? Wordt er gewerkt aan extra scholing?

Gaswinning

GL wilde weten of de toegenomen activiteiten van voertuigen bij de aardgaslocatie aan de Zevenwoldsterweg te Meeden (ca 1 kilometer ten noorden van de jeugdsoos) betekenen dat er sprake is van een voorbereiding op gaswinning. In de week van 30 november jl. is in de onmiddellijke nabijheid al een wijziging aangebracht in de ondergronds gelegen bekabeling. Volgens de burgemeester is er geen sprake van voorbereiding op gaswinning. Er wordt een kast aangelegd door fa. Hak voor o.a. elektrische leidingen. Zij hebben daar toestemming voor.

Najaarsnota

De nota geeft een overzicht per 1 oktober, de voorjaarsnota geeft dat per 1 april.
  • Dhr. Loots (MG) wees o.a. op klachten m.b.t. het KCC (Klanten Contact Centrum) van het gemeentehuis. Het is nu verplicht om eerst telefonisch een afspraak te maken voor het aanvragen van uw rijbewijs, paspoort etc. Hij gaf het voorbeeld van iemand aan wie aan de balie werd gezegd dat dit alleen met afspraak kon toen hij zich zonder afspraak meldde. De persoon in kwestie liep naar buiten, belde daar met zijn mobiel en kon direct weer terug en aan de balie worden geholpen!

Pagina's