Menterwolde

Zwembad Zuidbroek kan blijven

Ook in 2015 blijft het bad in Zuidbroek open. De raad besloot eerder dat weth. Batelaan (VVD) nogmaals met v.d. Valk moest praten en stelde toen € 30.000,-- beschikbaar. V.d. Valk deed een tegenbod van € 45.000,--. Dhr. Ubels hield een vurig pleidooi en rekende voor dat v.d. Valk jaarlijks € 350.000,-- exploitatielasten heeft voor het bad. De raad stemde in met de verhoging van € 15.000,-- bijdrage, m.u.v. MG en SP

Bejaardenflats krijgen ook groene container

Weth. Batelaan stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat ook voor de senioren in de bejaardenflats een groene container beschikbaar komt. De heer Loots (MG) wees erop, dat zij met alleen een grijze container geen afval kunnen scheiden. Mw. Siersema (KM) vond het vreemd dat de tarieven in Hoogezand-Sappemeer lager zijn dan bij ons. Dit terwijl dezelfde wagen voor het ophalen wordt gebruikt. Echter tot aan de herindeling bepaalt elke gemeente haar eigen tarieven. Zij was het ook niet eens met de verhoging van de stortkosten bij het afval brengstation van € 5,00 naar € 15,00.

Participatieraad

De gemeente Menterwolde heeft sinds kort een Participatieraad. Deze raad adviseert het College van B&W  gevraagd en ongevraagd op het brede terrein van de jeugdwet, participatiewet en Wmo.  
V.l.n.r: Hilbrand Pater, Sinus Schuiling, Jan Venema, Jan Tuntelder, Ingeborg Prins, Jans Bos, Rein Sterenborg, Ineke Meijer, Jan Kuijpers en Sikko van Bruggen. 

Grote Clubactie haalt in totaal bijna 8 miljoen euro op

Lotenverkopers van de Grote Clubactie zijn ook dit jaar weer fanatiek aan de slag gegaan voor hun sport-, cultuur- of hobbyvereniging. De opbrengst van deelnemende verenigingen uit Meeden en Muntendam is in totaal € 4.763,-. De jaarlijkse financiële injectie die ze door de Grote Clubactie krijgen, is voor velen onmisbaar voor de aanschaf van onder meer materialen, inrichten van het clubhuis, organiseren van activiteiten. Alle deelnemende verenigingen hebben hun cheque in de brievenbus gekregen met het bedrag dat hun lotenverkopers hebben opgehaald.
 

Pagina's