Menterwolde

Centrumregeling beschermd wonen

Eén van de nieuwe taken voor de gemeenten is de zorg voor beschermd wonen, inloop GGZ en begeleiding maatschappelijke opvang en vrouwen opvang. Hiervoor krijgt men een rijksbijdrage. In de provincie is afgesproken dat de gem. Groningen centrumgemeente is bij de uitvoering. De regeling werd pas laat duidelijk, daarom geldt een voorlopige looptijd van één jaar. Er is i.p.v. een Gemeenschappelijke regeling gekozen voor de nieuwe lichtere vorm, een BVO (Bedrijfs Voering Organisatie). Beschermd wonen komt gelukkig weinig voor in onze gemeente.

Kritisch Menterwolde zoekt aansluiting bij Groninger Belang

Kritisch-Menterwolde heeft zich in September 2014 als vereniging aangesloten bij Groninger Belang. Wij hebben dit gedaan omdat we nog meer willen opkomen voor de inwoners van onze gemeente in Menterwolde en ver buiten de gemeente grenzen.

Op de kandidatenlijst van Groninger Belang heeft kritisch-Menterwolde 4 kandidaten staan waarvan Matty Siersema op een verkiesbare plek.
Daarnaast heeft Kritisch-Menterwolde
Markus Ploeger
Maarten Keuning
Cor Huis
Aangedragen om de kandidatenlijst in te vullen.

Extern onderzoek naar sfeer onder ambtenaren

Gisteravond is er tijdens een wel wat wanordelijk verlopen raadsvergadering besloten dat er een extern onderzoek zal komen naar de sfeer op ons gemeentehuis. Het onderzoek moet worden gedaan volgens de raad door een onafhankelijk deskundig vertrouwenspersoon of commissie. Personeelsleden kunnen hier vrijuit spreken en daarna moeten ze stil zijn en moet de lucht geklaard zijn.

Matty Siersema heeft, namens Kritisch Menterwolde het woord.

Steunpunten Noordbroek en Meeden weer open

De Steunpunten van Noordbroek en Meeden zijn vanaf februari weer gewoon open nadat vorig jaar de beide steunpuntmedewerkers van deze dorpen afscheid namen. De gemeente heeft in overleg met de dorpsraden gekozen voor het behoud van de steunpunten, omdat allen het belangrijk vinden een centraal punt in het dorp te hebben waar inwoners met allerlei kwesties terecht kunnen.

Participatieraad Menterwolde

De Participatieraad Menterwolde is onafhankelijk en heeft de taak om de gemeenteraad en het college van Burgemeester & Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren op het brede sociaal culturele domein van Menterwolde. Gericht op al het beleid dat wordt ontwikkeld door de gemeente Menterwolde op het gebied van de jeugdwet, participatiewet en Wmo, Onderwerpen waar elke Menterwolmer vroeg of laat wel mee te maken krijgt.

Pagina's