Menterwolde Gewoon

De gemeente Menterwolde kent momenteel zeer veel problemen. Divers van soort en van aard. De aardbevingsproblematiek lijkt intensiever te worden voor onze gemeente. Steeds meer inwoners ondervinden de schades die de bevingen veroorzaken. Naast deze ellende heeft minister Kamp besloten dat het windpark N33 bij Meeden doorgang moet vinden. Ondanks de inspanningen van het College, wil men van geen wijken weten en komen er gigantische torens die landschap ontsierend en ziekmakend zijn. Blijkbaar is het grootkapitaal in Nederland belangrijker dan de inwoners. Maar zoals diezelfde minister al zei: “Het is een fact of life”. We hebben het blijkbaar allemaal maar te slikken.
Financieel gezien worden we naar het randje van de afgrond gebracht, de decentralisaties van taken treffen de gemeente Menterwolde hard. Toch wil Menterwolde Gewoon zich blijven inzetten om de groepen mensen die onder dit domein vallen, niet in de steek te laten. Het is voor ons als partij onbestaanbaar, dat mensen verstoken blijven van zorg die ze nodig hebben. Dat is voor Menterwolde Gewoon een eerste uitgangspunt. Het kabinet staat te juichen dat het economisch weer wat beter gaat. Het eerlijke verhaal vertellen ze er niet bij. Iedereen kan een bezuiniging halen door zaken over de schutting te gooien, zonder daarbij financiële middelen te leveren.
Het gevolg van dit landelijke beleid is, is dat gemeentes in de knel komen. Menterwolde vormt daarop geen uitzondering. We zien ons voor een zware taak gesteld, maar willen niet weglopen voor onze verantwoording. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden, die niet altijd goed zullen vallen, dit is iets waar wij ons zeer van bewust zijn. Sportverenigingen en clubs zullen meer zelfredzaam moeten worden, voor zover ze dat nog niet zelf doen. Dat houdt in dat soms vanzelfsprekende zaken, niet meer vanzelfsprekend zijn. Het vaak genoemde zwembad van Meeden is wat ons betreft een uitermate mooi voorbeeld. Maar we realiseren ons dat dit niet voor alle voorzieningen kan gelden. Alles kost geld en dus moeten keuzes gemaakt worden, maar zo nu en dan worden we er wel eens moe van, dat alles langs de financiële liniaal wordt gelegd. De overheid moet er voor haar inwoners zijn, de inwoners zijn er niet voor om de overheid in stand te houden. Wanneer dit wel het geval is, wordt de basis voor solidariteit ondermijnt.
Dan de bestuurlijke onrust die onze gemeente kende het afgelopen jaar. Een situatie die Menterwolde Gewoon allerminst bevalt, maar een situatie die is ontstaan vanwege zaken die raadsbreed zijn aangepakt. Het onderzoek naar de vermeende angstcultuur binnen het gemeentehuis, is door alle partijen gesteund, waarbij we hebben uitgesproken de uitkomst te zullen respecteren. Helaas heeft hierover een debat met de verantwoordelijk portefeuillehouder niet mogen plaatsvinden, omdat deze eerder al zijn positie had verlaten. De rust is nog niet terug binnen het ambtelijk apparaat, maar we hebben hoop dat dit wel zal gaan verbeteren de komende tijd.
Dan de begroting zoals hij werkelijk voorligt. Een begroting die niet sluitend is aangeboden, maar waar naar mening van Menterwolde Gewoon wellicht nog wel verder in te snijden is, zonder dat we onze inwoners, u dus, teveel pijn doen. We hopen ook op een constructieve oppositie, want we zullen het gezamenlijk moet doen. Tijdens de Kadernota zijn er al veel zaken genoemd. We hopen dat het niet zover komt dat we onder preventief toezicht komen te staan, maar sluiten niks uit.
Toch zijn er ook positieve zaken te vermelden. De Gasunie is voornemens een tweede stikstoffabriek in de Tussenklappen te bouwen. Een groot bouwproject en voor de gemeente eenmalig extra financiën. De decentralisaties lijken tot nu toe behoorlijk te verlopen. In Muntendam is eindelijk het eerste deel van de verpauperde Nije Horn afgebroken en we gaan voor een MFC in Meeden. Samen met stakeholder, de inwoners, dorpshuis/ schoolbesturen, volkshuisvester, de dorpsraad en de gemeente zorgen voor de komende 25 jaar onderwijs en dorpshuisfunctie te garanderen. Verder wordt er hard aan de toekomst van het zwembad in Muntendam gewerkt en ook voor het dorpshuis De Menterne lijken er betere tijden aan te breken. Voor de sporthallen van De Menterne en De Ruitershorn zijn veel ideeën om beide voorzieningen te behouden, of er een extra element aan toe te voegen. In de opstallen van voetbal en tennis wordt geïnvesteerd om achterstallig onderhoud weg te werken. Menterwolde Gewoon is blij met deze laatstgenoemde positieve zaken. We hopen dat we de komende periode meer van dit soort zaken kunnen melden. Want Menterwolde heeft het zeker in zich.

Reactie toevoegen