Wie de tering niet naar de nering zet, helpt de nering naar de tering.

Vlak voor de laatste verkiezingen barstte bij de PvdA, na een jarenlange veenbrand, de bom.
De PvdA-kiezer van Menterwolde was niet langer gecharmeerd van haar oude partij, dus gingen de stemmen naar Menterwolde Gewoon, Kritisch Menterwolde en de SP.
En laten nu net al die opgestapte ruziemakende PvdA-ers zich over deze partijen hebben verspreidt.
Conclusie: De PvdA van vroeger zit er nog! Ja, zelfs sterker dan ooit.
Oude machten en krachten doen hier nog steeds hun werk. Zowel op de voorgrond als op de achtergrond.
En daarmee is dus niets aan de cultuur in de Menterwolmer politiek veranderd.
Al jaren is er een buitenproportionele afrekencultuur in Menterwolde. Velen zijn hier het slachtoffer van geworden.
Deze doorgeschoten afrekencultuur verstoort daarmee al die jaren de politieke verhoudingen, kost wachtgeld en creëert direct ‘bestuurlijke wraak’.
 
Er moet wachtgeld betaald worden voor een burgemeester, een gemeentesecretaris en een wethouder. Bij alle drie is bewust aangekoerst op hun vertrek.
Let wel! De gemeentesecretaris is nog steeds niet ontslagen. Vreemd toch? We zijn inmiddels een half jaar verder en de voormalig gemeentesecretaris ontvangt nog steeds gewoon zijn salaris aan het eind van de maand.
 
Mevrouw Siersema van ‘Kritisch’ Menterwolde heeft vooropgelopen bij het aansturen op het vertrek van zowel de burgemeester als van de de gemeentesecretaris. Met Menterwolde Gewoon en de SP in haar kielzog. Deze dame zit nu met haar kompanen aan het roer.
Op dit moment zitten er twee van de drie afdelingshoofden ziek thuis en dat is niet omdat ze griep hebben.
Je zou toch verwachten dat de werksfeer, na het zo gewenste vertrek van de burgemeester en de secretaris, aanmerkelijk zou zijn verbeterd. Maar niets is minder waar! Zij waren toch de kwade aanstichters, volgens Siersema? Dat geeft tóch te denken.
 
Dit college heeft financiële problemen omdat het meer geld uitgeeft dan er binnen komt. Nu weet het college het niet meer en vraagt of we allemaal mee willen denken.
Doelbewust heeft dit college er voor gekozen om door te gaan met geld uitgeven terwijl men wist dat de pot leeg was. Waarschuwingen en voorstellen van de VVD waren te bedreigend en werden grof van de hand gewezen. Men ging zelfs zover dat de VVD kon kiezen of delen. Akkoord gaan met dit beleid of oprotten. Het kostte ons de plaats in het college.
Dan mogen wij nu toch op z'n minst van dit college verwachten dat zij degene zijn die aan onze burgers uitleggen dat zij het geld hebben opgemaakt en dat er nu dus niets meer over is voor andere zaken.
 
Gymzalen dicht of open, zwembaden dicht of open? Wel of niet een brede school of MFC? Deze keuze wil het college niet maken. Het college maakt wel de keuze om zorg te geven aan mensen die er "recht" op hebben in plaats van aan mensen die zorg NODIG zijn. Bij dit college loont schreeuwen. Ik heb hier recht op!
Natuurlijk wordt hierdoor de besparing niet gehaald en heeft dit desastreuze gevolgen voor de begroting. Mensen die echt zorg nodig hebben en zelf niet zo goed gebekt zijn, worden hiervan de dupe.
 
De totale boodschap van dit college naar burger en de raad is: u mag met ideeën komen, sterker nog u mag ze uitvoeren, en u mag ook zelf het geld vinden.
Wij komen wel langs om het lint door te knippen ÉN wij verhogen de OZB.
Best vreemd dat je de inwoners van Menterwolde méér wil laten betalen voor mínder dienstverlening. Vindt het college dat zelf ook niet?
Inwoners van Menterwolde die geconfronteerd worden met laag besteedbaar inkomen, de gevolgen van de crisis, krimp, aardbevingen en windmolens. Hup, OZB met 3,8% omhoog!
Bedrijven die het in deze tijd beslist niet makkelijk hebben. Dit college heeft daar geen boodschap aan. Hup, 10 % OZB verhoging.
 
Zou het college zich er dan echt niet van bewust zijn dat men op deze wijze nog meer mensen de armoede in jaagt? Men denkt echt dat u geld zat heeft!
Wees eens eerlijk college, denkt u nu werkelijk dat het hier in Menterwolde zó fantastisch wonen en werken is, dat onze inwoners best wel zullen snappen dat u meer geld nodig heeft om het gat in uw hand te dichten?

U landde in Menterwolde als een zwerm sprinkhanen.
Wat rest is een kale vlakte.

U wordt bedankt!
 
VVD Menterwolde
Chris Ubels
Mieke Bos

Reactie toevoegen