Algemene beschouwingen CDA

Algemene beschouwingen - Hoe eerlijk kun je zijn?
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde presenteert een begroting die voor 2016 een tekort laat zien van € 1.3 miljoen, in de jaren daarna oplopend naar € 1.8 miljoen, met als gevolg wellicht een 'ondertoezichtstelling' van de provincie.  

De oorzaak?
Hiervoor geeft het college in de Tussenklappen van 14 oktober 2015 - bij monde van de wethouder financiën - drie oorzaken aan:
1. De crisis
2. De politieke turbulentie
3. De kortingen van het rijk op de zorgtaken

Onze wethouder/het college zegt dat ze volledige openheid van zaken wil geven en een betrouwbare overheid wil zijn. Een overheid die eerlijk naar zijn bevolking en eerlijk naar zijn fusiepartners Hoogezand-Sappemeer en Slochteren wil zijn.

Hoe eerlijk kun je zijn? – de crisis
Was dit college bij zijn aantreden écht niet op de hoogte van de economische crisis die al sinds 2008 woedt. Was zij niet op de hoogte van de forse bezuinigingen die het vorig college al moest doorvoeren? En wist ze echt niet dat de
financiële middelen beperkt zouden zijn toen ze in verkiezingstijd vele beloftes deed?

Hoe eerlijk kun je zijn? – de politieke turbulentie
Wat de politieke turbulentie betreft kan dit college de hand in eigen boezem steken. Het CDA vindt het getuigen van impulsief bestuur wanneer je in zeer korte tijd zowel de loco-secretaris als de gemeentesecretaris op non-actief zet. Tegelijkertijd een financieel beleid voert waarvoor de burgemeester niet langer de verantwoording durft te nemen en zich genoodzaakt ziet te vertrekken. De wanorde is blijkbaar zo groot - zo nu blijkt -  dat men niet in staat is een jaarrekening 2014 aan te bieden, hetgeen de basis voor de huidige begroting zou moeten zijn.

Hoe eerlijk kun je zijn? – de kortingen van het rijk op de zorgtaken
De derde oorzaak, de kortingen op de zorgtaken. Hierover zegt het college in hetzelfde artikel in de Tussenklappen: ‘Het uitvoeren van de zorgtaken in samenwerking met Hoogezand-Sappemeer en Slochteren is een succes’. Een succes wil het CDA vertalen als: ‘binnen het budget de taken uitvoeren’, en niet zoals het college doet als: ‘een oorzaak van de forse tekorten’.

Hoe eerlijk wíl je zijn?
Horende doof en ziende blind sleurt dit college de gemeente mee in een diep dal van verschraalde voorzieningen en hoge lasten voor de burger. Het CDA heeft op vele onderwerpen een duidelijke waarschuwing afgegeven en tegen gestemd.  En...... mooier kan het college het niet maken. Het college zegt: “Geachte raad,  we nodigen u uit om de kastanjes uit het vuur te halen. Zeg maar waar het mes het diepst snijden moet”. Het CDA zegt hierop: “Néé college, hiervoor hadden we u ingehuurd”. Dit neemt niet weg dat het CDA altijd constructief wil meedenken over goede voorstellen die het college doet. Gezien de vele  mooie beloftes waren we hoopvol gestemd en hadden we graag meegewerkt aan het ambitieuze collegeprogramma wat er ligt. De politieke balans opmakend, moeten we constateren dat we nog maar weinig constructieve voorstellen gezien hebben, en dat er voor de resterende twee jaar geen geld meer is om nieuwe initiatieven te ontplooien.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Wind, telefoon 06 – 55177877

Reactie toevoegen