Algemene informatie

Geschiedenis
De gemeente Menterwolde is ontstaan op 1 januari 1990. Op deze datum werden de gemeenten Meeden, Muntendam en Oosterbroek samengevoegd als gevolg van de gemeentelijke herindeling in Groningen. De gemeente Menterwolde bestaat uit de volgende kernen: Muntendam, Zuidbroek, Noordbroek, Meeden en een deel van Tripscompagnie en Borgercompagnie.

  • Inwoners per 1 januari 2017: 12176
  • Inwoners per 1 januari 2016: 12236
  • Inwoners per 1 januari 2015: 12243
  • Inwoners per 1 januari 2014: 12271
  • Inwoners per 1 januari 2013: 12372

Ligging
Menterwolde ligt op het snijpunt van de autosnelweg A7 (Groningen-Bad Nieuweschans-Hamburg) en de N33 (Delfzijl-Assen). De spoorverbinding Groningen-Bad Nieuweschans loopt door Menterwolde met in Zuidbroek een NS-station. Er rijden via het station Zuidbroek treinen tussen Groningen - Veendam en Groningen - Leer (Duitsland). Ook over het water is Menterwolde goed bereikbaar, het Winschoterdiep, één van de hoofdvaarverbindingen in de provincie Groningen, doorkruist de gemeente. Deze vaarverbinding is van belang voor zowel de beroeps- als de recreatievaart.

Sport en recreatie
In de gemeente Menterwolde zijn volop mogelijkheden aanwezig voor sport en recreatie. In de kernen Muntendam, Meeden, Noordbroek en Zuidbroek zijn diverse sportaccommodaties aanwezig. Een uitgebreid overzicht vindt u verderop in deze informatiegids. In de gemeente zijn veel recreatieve fietspaden aangelegd (www.menteraroute.nl). In Muntendam vindt u de bekende Heemtuin en het Natuurpark Tussen de Venen. Verder is er in Zuidbroek aan het Winschoterdiep een passantenhaven voor de pleziervaart en ook is er in Zuidbroek een mogelijkheid tot recrëeren bij "Botjes Zwembaai".

Onderwijs
In de dorpen, Zuidbroek, Meeden en Muntendam zijn scholen voor openbaar en christelijk basisonderwijs en in Noordbroek is openbaar onderwijs gevestigd. Bovendien is in alle vier kernen een peuterspeelzaal aanwezig. In alle dorpen zijn mogelijkheden voor kinderopvang, evenals in het naburige Veendam. In de regio zijn ruime mogelijkheden voor vervolgonderwijs. Voor hoger beroeps- en universitair onderwijs kan men in de stad Groningen terecht.

Bedrijvigheid "De Gouden Driehoek"
De gemeente heeft een agrarisch karakter. De laatste jaren is de industriële bedrijvigheid sterk toegenomen in de gemeente Menterwolde. In Zuidbroek vindt u op het bedrijvenpark 'De Gouden Driehoek' een gevarieerd aanbod van bedrijven. Ruime kavels in een groen bedrijvenpark met filevrije snelwegen richting Groningen, de Eemshaven, Rail Service Centrum Veendam, de Randstad en Duitsland. Het bedrijvenpark is een toplocatie langs de A7 en de N33 waarvan de eerste fase volledig is uitgegeven en er een aanvang is gemaakt met de 2de fase met mooie zichtlocaties direct aan de A7, ruime kavels, een gedeelte voor bedrijven met bedrijfswoning en hoogwaardige nutsvoorzieningen.
Commercieel manager: Ella Huizinga
tel. +31 050-2111632 of +31 06-25250354
e-mail: e.huizinga@degoudendriehoek.com
internet: http://www.degoudendriehoek.com/bedrijvenpark/ 
tel.gemeente Menterwolde 0598-658888.
 

Het gemeentewapen
Bij Koninklijk Besluit van 12 oktober 1990 werd aan de gemeente Menterwolde een eigen wapen verleend, waarvan de beschrijving als volgt luidt:
'In zilver een uitgerukte elzestruik van sabel met bladeren van sinopel en vruchten van sabel, op de takken waarvan twee toegewende vogels van sabel zitten; in een schildhoofd van sinopel een paal van goud, beladen met een lelie van azuur. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels'.

De gemeentevlag

De gemeenteraad heeft bij besluit van 13 juni 1991 de gemeentevlag vastgesteld, waarvan de beschrijving als volgt luidt:
'Drie banen, groen, geel en groen, met op de gele baan aan de broekzijde een blauwe lelie'.