Veel animo voor bijeenkomst over Knarrenhof

Voor de informatiebijeenkomst over het Knarrenhof in Sappemeer op donderdag 27 juni is heel veel belangstelling. De avond is al vrijwel volgeboekt. Daarom is er op donderdag 4 juli een tweede bijeenkomst in Noordbroek als de aanmeldingen voor de 27 juni inderdaad het aantal van 120 te boven gaat.

Voor Noordbroek is gekozen omdat ook daar interesse is voor een Knarrenhof. Er is de stichting Knarrenhof een bouwterrein aangeboden, waarop een Knarrenhof gerealiseerd zou kunnen worden. Belangstellenden kunnen zich opgeven voor een van de beide avonden via info@knarrenhof.nl. Ze ontvangen dan een mail met de plaats waar ze de informatieavond kunnen bezoeken. Er wordt voor deze methode van aanmelden gekozen omdat de ervaring is dat er heel veel mensen op deze bijeenkomsten afkomen. Wanneer het maximum van de zaal bereikt is kunnen er niet meer toegelaten worden. In de Regiokrant van 19 juni stond abusievelijk een datum van 27 september vermeld voor de bijeenkomst in Sappemeer. Die datum is niet correct. Wanneer u zich nu aanmeldt zal u hoogst waarschijnlijk een uitnodiging ontvangen voor Noordbroek omdat de bijeenkomst in Sappemeer vrijwel volgeboekt is. Beide bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur. De zaal is open om 19.00 uur.

Tweede bijeenkomst op donderdag 4 juli in Noordbroek

De gemeente Midden-Groningen heeft de Stichting Knarrenhof Nederland de exclusiviteit gegeven voor een perceel op de ijsbaanlocatie in Sappermeer. Bij voldoende interesse kan hier snel een Knarrenhof gebouwd worden vergelijkbaar met het Aahof in Zwolle. In het Knarrenhof in Zwolle wonen al ruim 1 jaar 78 mensen met ontzettend veel plezier.

Naar aanleiding van de bijeenkomst van de Ouderenraad in Noorbroek is daar de Stichting Knarrenhof op een mooie plek een grote kavel aangeboden. De gemeente Midden-Groningen zegt niet bij voorbaat ja of nee tegen deze locatie, maar bij voldoende interesse gaat ze serieus kijken naar de mogelijkheden aldaar. Op de informatieavonden wordt toegelicht waar deze locatie ligt. Het ligt op een plek tussen statige boerderijen en rentenierswoningen vlakbij het centrum van Noordbroek.

In de gesprekken met de gemeente is Wethouder Anja Woortman is positief over het concept van het Knarrenhof. Vooral dat de bewoners zelf met de Stichting Knarrenhof het plan vorm mogen geven spreekt haar aan. Volgens wethouder Anja Woortman past het concept Knarrenhof goed binnen de nieuwe Woonvisie van de gemeente Midden-Groningen. “We vinden het belangrijk dat er in Midden-Groningen voor iedereen voldoende woningen zijn, ook voor ouderen, die langer thuis willen blijven wonen.” aldus wethouder Anja Woortman.

Ook de Ouderenraad van Midden-Groningen is positief. Eerder al had voorzitter Bert Kolk de Stichting Knarrenhof al uitgenodigd voor een lezing in Noorbroek op het symposium Ouderenhuisvesting. De heer Kolk is enthousiast over dit concept. Van onderop met veel invloed van de mensen en veel aandacht voor ouderen. “”Want ouderen willen graag ook zelf de regie houden. Daarom werkt de Ouderenraad ook mee met de organisatie van de avonden”.

De stichting Knarrenhof probeert op beide locaties zo mogelijk een ‘meergeneratie- hof’ te realiseren. Een deel van de woningen zal door 55+ers worden bewoond die naar een kleiner huis of kleinere kavel willen. De woningen variëren van ca 60 tot 200 m2 Nadrukkelijk wordt geprobeerd wordt ook 55-minners te vinden. Ook starters of ouderen jongeren die betaalbare huisvesting zoeken. Het is ook immers heel prettig als er ook over enkele jaren mensen in het Knarrenhof wonen, die de dakgoten kunnen schoonmaken.

De interesse in een Knarrenhof in Nederland groeit hard. Meer dan 70 wethouders hebben al aangegeven graag een Knarrenhof binnen hun gemeentegrenzen te zien. Landelijk zijn er al meer dan 13.000 inschrijvingen in meer dan 280 gemeenten. In 2020 worden projecten in aanbouw genomen in Zeewolde, Gouda, Zutphen, Hardenberg, en Hasselt. Hopelijk kan ook nog in 2020 in Garmerwolde de bouw beginnen. Verder staan er projecten op stapel in de Lutte, Oldenzaal, Hoorn, Alkmaar, Katwijk en Koggenland.

Reactie toevoegen