Versterking Aletta kan in zomervakanties

Het dr. Aletta Jacobs College in Hoogezand maakt onderdeel uit van het Scholenprogramma van de gemeente Midden-Groningen. In het kader van dat programma worden scholen onder regie van Nationaal Coördinator Groningen aardbevingsbestendig gemaakt.

Het aardbevingsbestendig maken van het dr. Aletta Jacobs College blijkt na onderzoek minder ingrijpend dan eerst gedacht. Dat komt doordat er bij het uitwerken van de versterkingsplannen steeds nauwkeuriger kan worden gerekend. Uit het adviesrapport van ingenieursbureaus Arup en Borg – opgesteld in opdracht van Centrum Veilig Wonen – blijkt namelijk dat de versterking in twee zomervakanties gefaseerd kan worden uitgevoerd.

Dit is een positieve ontwikkeling met minder impact op het onderwijsproces. Bovendien is het minder ingrijpend voor zowel leerlingen als personeel van de school. In het oorspronkelijke plan was het namelijk noodzakelijk om het gebouw leeg te maken en het onderwijs elders te laten plaatsvinden. Hiervoor zouden tijdelijke schoolgebouwen worden gerealiseerd op twee locaties in Hoogezand: aan de Laan van de Sport en aan de Erasmusweg. De bouw hiervan gaat nu uiteraard ook niet door en gaat dus geen overlast opleveren voor de omwonenden van de geplande locaties.

Na de zomervakantie wordt wel begonnen met de semipermanente nieuwbouw op het terrein van het dr. Aletta Jacobs College aan de Laan van de Sport 4. Dit heeft te maken met het samengaan van het dr. Aletta Jacobs College en de CSG Rehoboth. Ook dit heeft naar verwachting weinig impact op het onderwijsproces.
De mavo-afdeling wordt komend cursusjaar ondergebracht in het gebouw van Rehoboth. Er zijn dus tot de zomer van 2020 leerlingen in

Reactie toevoegen