Concept Afvalwaterbeleidsplan gereed

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 11 juni het concept-afvalwaterbeleidsplan Midden-Groningen vastgesteld en biedt het aan de gemeenteraad ter vaststelling aan. Het plan heeft een looptijd tot 2025. Het afvalwaterbeleidsplan omvat het beleid en beheer van de gemeentelijke riolering en watertaken.
 
Het is de opvolger van de drie afzonderlijke gemeentelijke rioleringsplannen. Per 1 januari 2020 moeten deze plannen geharmoniseerd en vastgesteld zijn. Het afvalwaterbeleidsplan dient ook als onderbouwing voor de rioolheffing die de gemeente in rekening brengt bij bewoners en bedrijven. Het doel is een doelmatig beheer, gebaseerd op de doelen van de riolering, de volksgezondheid en het milieu met oog voor het financieel betaalbaar houden van de rioleringsvoorzieningen.

Opvolger van drie ‘oude’ rioleringsplannen

“Bij het beheer van het riool werkt de gemeente met risico-gestuurd beheer en innovatieve technieken. Daardoor hoeft het riool minder snel te worden vervangen; dat levert uiteindelijk ook financiële voordelen op. Het streven is om ondanks de investeringen het tarief voor de inwoners stabiel te houden. De bedrijfsheffing zal passen in de context dat in redelijkheid ‘de vervuiler betaalt,’” aldus wethouder Jan Jakob Boersma.
 
Klimaatverandering
Afgelopen jaren heeft de gemeente al enkele malen te maken gehad met de gevolgen van de klimaatverandering. Naast de maatregelen die al uitgevoerd zijn, is er nog veel inzet nodig om de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Wethouder Boersma licht toe: “Bewustwording en gedragsverandering blijven noodzakelijk van inwoners, bedrijven en de gemeentelijke organisatie. We moeten meer regenwater afkoppelen van de riolering en tuinen minder verharden maar juist vergoenen. Om bewustwording te realiseren gaan we de  ‘Operatie Steenbreek’ in onze gemeente uitvoeren.  Alleen met een gezamenlijke aanpak kunnen we afdoende resultaat behalen. Daarom zal bij de uitvoering van de klimaatplannen veel aan voorlichting, dialoog en samenwerking worden gedaan.”
 
Regio
Een belangrijk onderdeel uit het afvalwaterbeleidsplan is de regionale samenwerking in de waterketen en in het cluster Groningen-centraal (gemeenten Midden-Groningen, Veendam, Pekela en het Waterschap Hunze en Aa’s). Het algemene deel van het afvalwaterbeleidsplan is gelijk voor alle gemeenten uit het samenwerkingsverband. De gemeenten Veendam en Pekela hebben dit document medio 2018 vastgesteld.
 
Lokaal
De specificatie van Midden-Groningen van het Afvalwaterbeleidsplan gaat in op de specifieke evaluatie, doelen, strategie en financiën van de gemeente Midden-Groningen. De specificatie vormt het kader voor de nadere uitwerking van de rioleringsplannen, waarbij ook de omgeving betrokken zal worden. Gelijktijdig met het afvalwaterbeleidsplan wordt een nieuwe hemel- en grondwaterverordening vastgesteld, om het afkoppelen van hemel- en grondwater te kunnen bevorderen.

Reactie toevoegen