Mooie examenresultaten voor Winkler Prins

Het slagingspercentage van scholengemeenschap Winkler Prins in Veendam ligt ook dit jaar weer op het gebruikelijke hoge niveau: 95,1% van de leerlingen behaalt het diploma (verwacht percentage na herkansing). De examenkandidaten vmbo kader/ basis, mavo, havo, vwo (atheneum en gymnasium) en alle medewerkers van Winkler Prins mogen trots zijn op de door hun geleverde prestaties en de behaalde scores.


Mooie examenresultaten voor Winkler Prins

Onderstaand een prognose van de resultaten na de herexamens.

  Aantal geslaagde kandidaten Percentage geslaagden
Vmbo Basis 65 95,6%
Vmbo Kader 74 93,7%
Mavo 104 97,2%
Havo 86 93,5%
Vwo 62 95,4%
Totaal 391 95,1%

Alle kandidaten zijn woensdag 12 juni telefonisch op de hoogte gebracht van hun examenresultaten. Vanavond worden alle geslaagde leerlingen op hun deelschoollocatie verwacht om hun voorlopige cijferlijst in ontvangst te nemen.

Verwacht slagingspercentage ligt op 95,1%

Praktijkschool
Leerlingen van de Winkler Prins praktijkschool doen geen eindexamen, maar stromen door naar een vervolgopleiding of (beschermd) werk. 25 leerlingen hebben dit schooljaar hun opleiding aan de Praktijkschool met goed gevolg afgerond.

Reactie toevoegen