Vergadering Ouderenraad Midden-Groningen

Donderdag 20 juni houdt de Ouderenraad Midden-Groningen haar maandelijks overleg in het dorpshuis ‘t Mainschoar in Kolham. In deze vergadering zal wethouder Jan Jakob Boersma van de gemeente Midden-Groningen de leden bijpraten over het WMO-vervoer. In de decembervergadering van 2018 is door de Ouderenraad uitvoerig met de wethouder gesproken over het voornemen dat er toen lag om het ziekenhuisvervoer uit het WMO te halen. Daar het FNV-actie ging voeren over dat voornemen is de discussie toen gestopt en is de gemeente in gesprek gegaan met de FNV en het Publiek Vervoer. De Ouderenraad zal worden bijgepraat door de wethouder over de huidige stand van zaken. De verwachting is ook dat de wethouder nog in zal gaan op de brief die de Ouderenraad gezonden heeft over de ontwikkelingen rond Publiek Vervoer, waarbij het met name zal gaan over de bestaande Klachtenregeling en de door de gemeente nog in te stellen Reizigerspanel.
De Ouderenraad zal in de vergadering ook nog terugkomen op de discussie van de vorige vergadering over de ontwikkeling van de HUB’s in Midden-Groningen. Met name het gesprek over de ontwikkelingen rond het station Hoogezand en de reactie van wethouder Jaap Borg later in het DvhN daarover zal nader besproken worden.
Ook zal de Ouderenraad een voorstel bespreken over het vervolg van de discussie over Ouderhuisvesting in de dorpen en wijken in Midden-Groningen.
Al bijna een vast punt op de agenda van de Ouderenraad zijn de ontwikkelingen rond het Sociaal Domein. Vanwege de tekorten op de Jeugdzorg is de verwachting dat ook andere onderdelen van het Sociaal Domein, zoals de WMO, te maken zullen krijgen met bezuinigingen. De Ouderenraad volgt daarom de ontwikkelingen nauwgezet.

De bijeenkomst van de Ouderenraad Midden-Groningen begint om 9.30 uur en is openbaar, het dorpshuis is te bereiken aan de Hoofdweg 81a, 9615 AB in Kolham. Ouderen en belangstellenden zijn van harte welkom

Reactie toevoegen