SamenLoop voor Hoop in actie!

Op 22 en 23 juni 2019 is de SamenLoop voor Hoop (SLvH) in Midden-Groningen. De voorbereidingen zijn in volle gang. De SamenLoop is meer dan alleen de 24 uur op 22 en 23 juni. Vele teams houden acties om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker.
SamenLoop voor Hoop Midden-Groningen in actie!
Een mooi voorbeeld van zo’n actie is de verkoop van Hanging Baskets voor het goede doel.
In het weekend van 10 en 11 mei  is door verschillende teams van de SamenLoop voor Hoop een grote actie gehouden. Er werden hanging baskets verkocht voor moederdag. Deze actie kon worden opgezet in samenwerking met kwekerij de Boer uit Sappemeer. Het doel was om het aantal van 2016 te overtreffen. Dat is ruim gelukt. Er zijn 1500 hanging baskets verkocht. Bijna een verdubbeling ten opzichte van 2016! Het met deze actie opgehaalde bedrag blijft nog even geheim, maar we kunnen wel aangeven dat door deze actie inmiddels een substantieel bedrag overgemaakt is aan de SamenLoop voor Hoop Midden-Groningen.
Niet alleen de hoge opbrengst, maar ook de saamhorigheid onder iedereen die zich in dat weekend heeft ingezet was erg waardevol. Zowel van de teams van de SamenLoop, maar zeker ook van de mensen van kwekerij de Boer. De teams en organisatie van de SamenLoop zijn iedereen die heeft geholpen om deze actie tot een groot succes te maken erg dankbaar. Zonder de mensen van de verkooppunten, de vrijwilligers en alle andere betrokken was nooit zo’n mooi resultaat gehaald. Dit allemaal onder het motto: Samen sterk tegen kanker!!

Deze actie is slechts één voorbeeld dat laat zien hoe de SamenLoop leeft in de Midden-Groninger samenleving. Daarnaast worden nog talloze andere acties, groot en klein, ondernomen om geld in te zamelen voor de SamenLoop voor Hoop in Midden-Groningen

Voor meer informatie zie onze facebookpagina www.facebook.com/samenloopvoorhoopHS of stuur een e-mail naar midden-groningen@samenlooploopvoorhoop.nl

Reactie toevoegen