Proef met tijdelijke rolstoelvriendelijke woning

Op 16 mei opent wethouder Jan Jakob Boersma de rolstoelvriendelijke woning aan de Klompéstraat in Hoogezand, die als tijdelijke Wmo-voorziening beschikbaar zal zijn voor inwoners van Midden-Groningen. Het gaat hier om een proef van twee jaar.
 
Wethouder Boersma over deze proef: “Vanuit de Wmo is de gemeente verantwoordelijk voor woningaanpassingen. Uit de praktijk blijkt dat vooral bij acute situaties dit ingewikkelde trajecten zijn, omdat goed onderzoek tijd kost. In die tijd verblijven mensen noodgedwongen door opname in verpleeghuis in een onbekende omgeving of in een onaangepast huis en dat raakt de kwaliteit van leven en zorg. Midden-Groningen start daarom met een pilot van twee jaar waarbij er structureel een rolstoelvriendelijke woning beschikbaar is voor inwoners.”
 
Deze woning is beschikbaar als zich een acute situatie voor doet die kan leiden tot een ‘grote’ woningaanpassing of bij een zeer progressieve aandoening waarbij de huidige woning niet eenvoudig aangepast kan worden naar een rolstoelgeschikte woning. De tijdelijke woning mag gebruikt worden tot er een andere geschikte woning is gevonden of de eigen woning is aangepast. Het streven is om dit binnen 6 maanden te realiseren. De gemeente werkt in deze deze proef samen met Woonstichting Groninger Huis.

Voorziening voor inwoners Midden-Groningen bij acute situaties

Een inwoner kan bij een acute situatie relatief snel zonder extra woonlasten tijdelijk in een adequate woning wonen. Hierdoor neemt de druk af om met spoed de bestaande woning geschikt te maken. In de afgelopen 2 jaren zijn er in Hoogezand-Sappemeer 4 acute situaties geweest waarin dit een mogelijke oplossing was geweest.
 
Zo’n zorgvuldig onderzoek naar een grote woningaanpassing neemt vaak zo’n 3 a 4 maanden in beslag. De cliënt en de eventuele partner kunnen wennen aan zijn/haar handicap (rouwverwerking) en kunnen ervaren hoe het is om in een aangepaste woning te wonen. Hierdoor kan de inwoner samen met zijn partner ‘op afstand’ een weloverwogen besluit nemen om te verhuizen naar een woning die volledig aangepast is of toch liever de bestaande woning te verbouwen. Het gaat vaak om inwoners met een eigen woning wat vaak emotionele en financiële consequenties heeft. Inwoners met een huurwoning zijn meestal sneller bereid om te verhuizen naar een geschikte woning.

Reactie toevoegen