Leefbaarheidssubsidie voor Hellum

Wethouder Anja Woortman heeft vandaag dorpsvereniging Hellum het goede nieuws verteld dat de dorpsvereniging vanuit de leefbaarheidssubsidies voor gemeenten in het aardbevingsgebied, € 125.000 ontvangt vanuit het Nationaal Programma Groningen. De subsidie is bestemd voor het herstel en behoud van de kademuur Haansvaart, met daarbij de realisatie van een verblijfsplek voor het dorp Hellum en een wandelroute langs de Haansvaart. Het dorp heeft dit leefbaarheidsproject zelf aangedragen.
Samen met dorpswethouder Jaap Borg werd in dorpshuis Tonegido een symbolische cheque uitgereikt aan het bestuur van dorpsvereniging Hellum.

Vanmorgen nam het college van gedeputeerde Staten van de provincie Groningen dit besluit. Deze leefbaarheidssubsidie is eind 2018 onder gebracht bij de provincie Groningen, vooruitlopend op het Nationaal Programma Groningen.
In zowel juni als oktober 2019 is er een volgende ronde voor gemeenten in het aardbevingsgebied om samen met inwoners, bedrijven en organisaties projecten in te sturen bij de provincie Groningen voor het Nationaal Programma Groningen.

Wethouder Anja Woortman: “Ik ben blij dat hiermee de historische kademuur behouden kan blijven, dit is zeer waardevol erfgoed. De restauratie kan beginnen en de ontmoetingsplek en wandelroute dragen zeker bij aan de leefbaarheid in het dorp en de verbinding van het dorp met het prachtige Schildmeergebied”.

Wat houdt het project Hellum-Haansvaart in?
Herstel kademuur Haansvaart (€ 100.000 euro)

De kademuur in Hellum moet hersteld worden omdat deze cultuurhistorisch bijzonder en waardevol is. De kademuur is gebouwd erfgoed. Samen met de eigenaar, waterschap Hunze en Aa’s wordt naar de beste restauratiemethode gezocht.  De kademuur is uitgevoerd omstreeks 1910 in de traditionele Groninger vorm met gemetselde wulfmuren tussen kubbestijlen en heeft een zeer beeldbepalende ligging in de Haansvaart, centraal in het dorp Hellum. De kademuur herinnert aan het goederentransport over de Haansvaart richting het Schildmeer. De gemeente Midden-Groningen vindt behoud en bescherming van gebouwd erfgoed belangrijk.

Aanleg wandelroute Haansvaart Hellum (€ 25.000 euro)
In het kader van het programma dorpsvisies en landschap, wierde en lintdorpen is in 2017 de wandelroute Haansvaart te Hellum aangevraagd. Een mooie toeristische route door de natuur, langs de Haansvaart.

Reactie toevoegen