Hoge energierekening voor MiddenGroningers

Inwoners van de gemeente Midden-Groningen betalen iets meer dan gemiddeld voor gas en stroom, zo blijkt uit gegevens van Rijkswaterstaat en de Klimaatmonitor. Een gemiddeld huishouden in Midden-Groningen maakte in 2017 maandelijks ruim €129 over aan de energieleverancier. In 2019 loopt dit op tot liefst €168. Dat is ligt meer dan de landelijke gemiddelde energierekening van €165,00.

De hoge energierekening komt tot stand door een relatief hoog energieverbruik. Een gemiddeld gezin in Midden-Groningen stookt jaarlijks 1570 M3 gas en verbruikt 2860 kWh stroom. Het gemiddelde verbruik in Nederland ligt op 1240 M3 gas en 2860 kWh stroom per huishouden. Het relatief hoge energieverbruik in Midden-Groningen kan verschillende oorzaken hebben. Denk aan de aanwezigheid van grotere woningen, grotere huishoudens en een relatief laag gebruik van duurzame energiebronnen zoals warmtepompen en zonnepanelen, zo stelt www.energiehunter.nl.

Energiekosten fors gestegen in 2019
Hoewel de energierekening van gezinnen in Midden-Groningen flink is gedaald tussen 2010 tot 2017 (van €1557 naar €1547) gaan we de komende jaren weer fors meer betalen voor gas en stroom. De gemiddelde energiekosten stijgen in 2019 naar ruim €168 per maand, een stijging van ruim 30% ten opzichte van 2017. Deze prijsstijging wordt veroorzaakt door hogere belastingen op energie, en doordat energieleveranciers meer rekenen voor levering van gas en stroom.

Sterke toename zonne-energie in gemeente Midden-Groningen
Inwoners in Midden-Groningen maken steeds meer gebruik van duurzame energie. Op dit moment zijn er 4993 geregistreerde zonnepanelen installaties in de gemeente. Dat is een flinke toename ten opzichte van 2010, toen er nog maar 65 woningen met zonnepanelen waren geregistreerd. Mede door subsidies en de gunstige salderingsregeling wordt verwacht dat het aantal installaties verder zal toenemen.

Reactie toevoegen