Herdenkingsconcert in de Damkerk

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn zal namens de gemeente Midden-Groningen het concert openen en bijwonen. Alle inwoners van de gemeente Midden-Groningen zijn welkom om dit concert gratis bij te wonen op zaterdag 4 mei om 16.30 uur.

Het herdenkingsconcert wordt gegeven door het Kielzog Jeugdkoor en Het Kielzog Jongerenkoor en heeft als titel: “Herdenken en Bevrijden”. De koren zingen koorwerken uit de joodse en Jiddische traditie. De koren zingen zowel apart als gezamenlijk. Het slotstuk is “Hymn to Freedom”.

Met dit herdenkingsconcert staan we stil bij de einde van de Tweede Wereldoorlog wat dit jaar 74 jaar geleden is. Naast herdenken slaan we ook de brug naar het vieren van de vrijheid. In het besef dat we samen verantwoordelijk zijn die vrijheid door te geven.

Reactie toevoegen