Geslaagd Symposium over Ouderenhuisvesting

De Ouderenraad Midden-Groningen heeft op donderdagmiddag 18 april een geslaagd Symposium over Ouderenhuisvesting georganiseerd in de NoordSuythoeve in Noordbroek. Ongeveer 70 personen waren aanwezig. Op het Symposium werd het woord gevoerd door verschillende sprekers met als eerste wethouder Anja Woortman van de gemeente Midden-Groningen, die aangaf dat dit symposium uitstekend past bij het vervolg van de discussie op de in februari door de raad vastgestelde Woonvisie. Zij complimenteerde de Ouderenraad met het initiatief om ouderen meer te betrekken bij de vraag hoe zij in de toekomst willen gaan wonen.
/files/u2/ouderenhuisvestiging24-4-19.jpg
Daarna hield Hilde van Ree, directeur van de Woningstichting Het Groninger Huis een inleiding. Zij gaf aan dat wonen en zorg vooral op latere leeftijd heel belangrijk zijn en dat ook het een hele opgave is om goede huisvesting voor ouderen te realiseren. Het gebruik maken van moderne zorgtechnieken kan heel belangrijk zijn om ouderen langer in hun woningen te kunnen laten wonen. Het Groninger Huis levert nu al sensorpakketten aan haar huurders. Ook vertelde ze dat het Groninger Huis samen met het Noorderpoort College, de Zonnehuisgroep, de gemeente Midden-Groningen en de Ouderenraad Midden-Groningen in september een zorgtechnologiehuis in de wijk Goorecht in Hoogezand gaat openen. In het zorgtechnologiehuis kan voorlichting gegeven worden over moderne zorgtechnieken aan huurders, maar ook aan particulieren.

Vervolgens vertelde Peter Prak van de Knarenhofgroep over het onstaan en de realisatie van een woonvorm voor senioren, Knarrenhof genaamd. De Knarrenhofgroep ontwerpt hofjes voor senioren die zelfstandig willen wonen in een levensloopbestendige woning in een beschutte omgeving. De hofjes zijn gestoeld op ouderwets burenfatsoen en ‘noaberschap’, opdat de inwoners ervan nooit alleen zijn. De gemeenschappelijke tuin en hobbyruimte zorgen voor meer ontmoetingsmogelijkheden. Volgens hun filosofie kan, omdat ouderen zich prettig voelen in een beschutte omgeving, maar daar ook veel contacten hebben en mantelzorg voor elkaar doen, veel op de zorgkosten bespaard worden. Er is volgens hem dan ook veel belangstelling uit Den Haag voor hun projecten, die in het hele land kunnen worden uitgezet. Zo zijn ze ook bezig te kijken of er in Sappemeer op de ijsbaanlocatie en in Noordbroek een Knarrenhof te realiseren is. Het gaat daarbij niet alleen om koop maar ook om huur.

Na de pauze hield de voorzitter van de Ouderenraad Midden-Groningen Bert Kolk nog een korte inleiding over de verschillende vormen van wonen voor senioren, waarbij hij ook aangaf wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende woonvormen. En daarna moesten de aanwezigen een antwoord geven op een aantal stellingen over ouderenhuisvesting. Met de gegeven antwoorden gaat de Ouderenraad verder aan de slag.  In een slotwoord bedankte de voorzitter alle sprekers voor hun bijdrage en de aanwezigen voor hun komst naar Noordbroek.

Het Symposium krijgt het komende najaar een vervolg in de vorm van bijeenkomsten in de verschillenden dorpen en wijken in Midden-Groningen. Het is de bedoeling dat de Ouderenraad in een periode van ruim een jaar daar maandelijks een bijeenkomst gaat beleggen. Ouderen die daar woonachtig zijn zullen dan voor die bijeenkomst uitgenodigd worden.

Reactie toevoegen