Dorpsbouwmeester voor Overschild

Vanaf 1 april is Enno Zuidema dorpsbouwmeester voor het dorp Overschild. Zuidema ondersteunt en inspireert de bewoners van Overschild bij hun ingrijpende keuzes omtrent hun te versterken of nieuw te bouwen woningen. Bovendien heeft hij als dorpsbouwmeester een vooruitgeschoven positie binnen het gemeentelijk welstandsbeleid en van de welstandscommissie. Zuidema beoordeelt als onafhankelijk deskundige of een gebouw voldoende kwaliteit heeft en of deze in de omgeving past. Hij adviseert het college van B&W hierover via de welstandscommissie.

De bewoners van het dorp hebben in hun visie gevraagd om veel keuzevrijheid als het om de inrichting van hun nieuwe dorp gaat. Zo ook voor de ruimtelijke inrichting en het ontwerp van hun nieuwe woningen. De gemeente staat deze ruimte toe. De dorpsbouwmeester heeft als taak om de vrijheid te begeleiden en door middelen van een voortdurende dialoog tussen bewoners en hun architecten te komen tot een nieuwe inrichting van Overschild. Het behouden en waar mogelijk verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het dorp en zijn omgeving is zijn opdracht. Op de achtergrond werkt de dorpsbouwmeester nauw samen met de welstandscommissie die door Libau wordt georganiseerd.

Enno Zuidema is een ervaren stedenbouwkundige. Hij heeft veel ervaring in het aardbevingsgebied en heeft ook het traject met de inwoners van Overschild begeleid.
Hij combineert vakinhoudelijke kennis met een ervaring in bewonersprocessen en combineert de rol als dorpsbouwmeester met de functie van teamleider strategic and urban planning bij het bureau MVRDV in Rotterdam. Enno woont in de provincie Groningen.

De versterkingsopgave in Overschild is groot. De bewoners van het dorp hebben zelf hun toekomstplannen geformuleerd. Eerst alleen via hun eigen Witboek Versterking en daarna met ondersteuning van MVRDV, resulterend in de Dorpsvisie Versterking Overschild (Witboek 2.0). De gemeente Midden-Groningen heeft dit proces van harte ondersteund. Het resultaat hiervan is vastgesteld in de Structuurvisie Overschild 2018-2028.

Reactie toevoegen