Sluiting drugspand in Midden-Groningen

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn heeft vandaag voor een periode van drie maanden een pand aan de Noordbroeksterstraat in de gemeente Midden-Groningen gesloten wegens het aantreffen van een hennepkwekerij. De burgemeester kan panden sluiten waarbij drugscriminaliteit wordt geconstateerd. “Hennepkwekerijen leiden vaak tot overlast en gevaarlijke situaties. Met de sluiting laten we de eigenaren merken dat drugsoverlast in Midden-Groningen niet wordt getolereerd”, zegt burgemeester Hoogendoorn. “Het doel is om eventuele bekendheid van het pand als drugsadres teniet te doen en om de handel daadwerkelijk en structureel te beëindigen.”

Wegens een vermoeden van overtreding van de Opiumwet heeft de politie onlangs het bewuste pand aan de Noordbroeksterstraat in Sappemeer doorzocht en 600 hennepplanten gevonden. De hennepkwekerij is geruimd.

De tijdelijke sluiting door de burgemeester heeft tot doel verloedering van en overlast in de omgeving door druggerelateerde activiteiten tegen te gaan. De aanloop naar een drugspand door telers, dealers, klanten en bezoekers wordt beëindigd. Brandgevaarlijke situaties worden door de sluiting tegengegaan. De maatregel draagt zo bij aan vermindering van drugsoverlast en daarmee aan de vergroting van de veiligheid en leefbaarheid in de samenleving. De burgemeester past dit beleid consequent toe indien drugspanden of hennepkwekerijen worden aangetroffen.

Het gemeentelijk drugsbeleid staat los van een eventuele strafrechtelijke vervolging van verdachten. Het Openbaar Ministerie neemt daarover een beslissing.

Reactie toevoegen