Startsymposium over ouderenhuisvesting

De Ouderenraad van Midden-Groningen organiseert op donderdagmiddag 18 april een symposium over Ouderenhuisvesting in de NoordSuythoeve te Noordbroek. De Ouderenraad wil met dit symposium aandacht vragen voor het probleem van de ouderenhuisvesting voor het komende decennium. De bevolking van Midden-Groningen vergrijst de komende 10 jaar verder en de ouderen moeten langer thuis blijven wonen. Daarnaast speelt ook het vraagstuk van het energiearm maken van woningen.
De discussie over de ouderenhuisvesting is een vervolg op de in februari door de gemeenteraad van Midden-Groningen vastgestelde Woonvisie. De Ouderenraad is van mening dat ook de ouderen meer betrokken moeten worden bij het vervolg en wil daarom het komende jaar gebruiken om samen met de oudere inwoners te kijken wat er moet plaatsvinden om te bereiken dat over maximaal 10 jaar de oudere inwoners in de gemeente Midden-Groningen op een goede en duurzame manier zijn gehuisvest, met daarbij voldoende mogelijkheden dat er ook goede zorg kan worden geleverd. In een door de Ouderenraad vastgesteld plan van aanpak is aangegeven op welke wijze de Ouderenraad denkt die informatie te kunnen ophalen bij de oudere inwoners en op welke wijze ze dit kunnen herleiden tot een aanbeveling aan het College van B en W en de Gemeenteraad van Midden-Groningen.
De startbijeenkomst op 18 april is om aandacht te vragen voor het probleem. Voor de pauze zullen een aantal sprekers een aanzet geven voor de vervolgdiscussie van na de pauze. Sprekers zijn Anja Woortman van de gemeente Midden-Groningen, Hilde van Ree directeur van de woningstichting Het Groninger Huis en de heer Prak van de Knarrenhofgroep. In de startbijeenkomst zal ook gevraagd worden welke items aan de orde moeten komen in de vervolgbijeenkomsten die later in het jaar zullen plaatsvinden. Het is de bedoeling dat de Ouderenraad in een periode van ruim een jaar maandelijks een bijeenkomst gaat beleggen in één van de dorpen of wijken van de gemeente Midden-Groningen. Ouderen die daar woonachtig zijn zullen dan voor die bijeenkomst uitgenodigd worden.
De aanvang van het symposium in de Noordsuythoeve in Noordbroek (Schoolstraat 2, 9635 AZ) is 13.30 uur. De toegang is vrij. Aanmelding is niet noodzakelijk, maar de organisatie stelt dit wel op prijs. Aanmelden kan via ouderenraadmiddengroningen@gmail.com.

Reactie toevoegen